Hlavní obsah

loose [luːs]

Přídavné jméno-ser, -sest

  1. volný, nepřipevněný, neuvázanýcome looseuvolnit se, povolit (se) součástka ap.set loosepropustit, osvobodit, vypustit, uvolnitlet loosevydat ze sebe zvuk ap., pustit psa ap., seslat, dát průchod emocím ap., uvolnit
  2. volně puštěný zvíře ap.break looseutrhnout se, uvolnit se, vyrvat se zvíře, člověk
  3. rozpuštěný vlasy ap.
  4. sypký, kyprý, nesoudržný půda ap.loose teasypaný čajmed. loose stoolsřídká stolice
  5. voj. loose ordervolná formace
  6. nepřesný, vágní výrazy ap.loose translationvolný překlad
  7. zast.zhýralý, prostopášný, uvolněný mravy

Vyskytuje se v

fast: play fast and loosechovat se nezodpovědně

hang: hang loosevolně viset

let: let loosevydat, vypustit zvuk ap.

loose: loose (off)sth vypálit co dávku ze zbraně

loose end: be at a loose endnemít nic na práci, nevědět, co s časem

break: break looseutrhnout se, utéct, odpoutat se pes ap.

come: come looseuvolnit se, povolit součástka ap.

order: voj. loose ordervolná formace

shake: shake loose(třepáním) uvolnit, setřepat

screw: have a screw loosemít o kolečko víc, být vyšinutý, nebýt úplně normální

překlad: loose/exact translationvolný/přesný překlad

sypaný: loose teasypaný čaj ne sáčkový

volný: loose translationlit. volný překlad

mít: have nothing to do, nudit se be at a loose end, have time on one's handsnemít co dělat

povolit: The screw came loose.Ten šroub se povolil.

volně: loose-jointedvolně spojený

pět: have a screw loose, not have all one's marbles, be strange in the head, not be all therenemít všech pět pohromadě

pořádek: have bats in the belfry, be strange in the head, have a screw loosenemít to v hlavě v pořádku

šplouchat, šplíchat: He has a screw loose/lost his marbles., He is strange in the head/off his trolley/wrong in the upper storey.Šplouchá mu na maják.

cannon: be a loose cannonchovat se nepředvídatelně, být jako neřízená střela, být nezvladatelný