Hlavní obsah

loose [luːs]

Přídavné jméno-ser, -sest

  1. volný, nepřipevněný, neuvázanýcome looseuvolnit se, povolit (se) součástka ap.set loosepropustit, osvobodit, vypustit, uvolnitlet loosevydat ze sebe zvuk ap., pustit psa ap., seslat, dát průchod emocím ap., uvolnit
  2. volně puštěný zvíře ap.break looseutrhnout se, uvolnit se, vyrvat se zvíře, člověk
  3. rozpuštěný vlasy ap.
  4. sypký, kyprý, nesoudržný půda ap.loose teasypaný čajmed. loose stoolsřídká stolice
  5. voj. loose ordervolná formace
  6. nepřesný, vágní výrazy ap.loose translationvolný překlad
  7. zast.zhýralý, prostopášný, uvolněný mravy

Vyskytuje se v

cannon: be a loose cannonchovat se nepředvídatelně, být jako neřízená střela, být nezvladatelný

fast: play fast and loosewith sth chovat se nezodpovědně, dělat čachry s čím

hang: hang loosevolně viset

let: let loosevydat, vypustit zvuk ap.

loose end: be at a loose endnemít nic na práci, nevědět, co s časem

break: break looseutrhnout se, utéct, odpoutat se pes ap.

come: come looseuvolnit se, povolit součástka ap.

order: voj. loose ordervolná formace

shake: shake loose(třepáním) uvolnit, setřepat

screw: have a screw loosemít o kolečko víc, být vyšinutý, nebýt úplně normální

překlad: volný/přesný překladloose/exact translation

sypaný: sypaný čaj ne sáčkovýloose tea

volný: lit. volný překladloose translation

mít: nemít co dělathave nothing to do, nudit se be at a loose end

povolit: Ten šroub se povolil.The screw came loose.

volně: volně spojenýloose-jointed

pět: nemít všech pět pohromaděhave a screw loose, not have all one's marbles, be strange in the head

pořádek: nemít to v hlavě v pořádkuhave bats in the belfry, be strange in the head, have a screw loose

práce: nemít co na prácihave nothing to do, nudit se ap. be at a loose end, AmE be at loose ends

šplouchat, šplíchat: Šplouchá mu na maják.He has a screw loose., He is strange in the head.