Hlavní obsah

propustit

Dokonavé sloveso

  1. (ze zaměstnání ap.) koho dismisshovor. firehovor. sack sb(pracovníky z nouze) lay off, make sb redundantpropustit koho na hodinu z prácedismiss sb without notice, zast. give sb an hour's notice
  2. (na svobodu) koho release, discharge(dát svobodu) free sb
  3. (dovolit odejít) koho odkud discharge, dismiss sb from swh(ven) let sb outbýt propuštěn z nemocnicebe discharged from hospital
  4. (nechat proniknout) co čím let sth through sth(uvolnit) release sth through sth, co(přenášet) transmit sth

Vyskytuje se v

kauce: propustit koho na kaucirelease sb on bail

reverz: podepsat revers, být propuštěn na revers z nemocnicedischarge osf/hl. AmE sign out against medical advice

zaměstnání: propustit koho ze zaměstnánídismiss sb from employment, nuceně make sb redundant