Hlavní obsah

vylít

Dokonavé sloveso

  1. (tekutinu) co pour (out)(nepotřebné též) pour away sthVylila to do záchodu.She poured it down the toilet.
  2. (nádobu) co empty sth
  3. (neúmyslně rozlít) co spill sth
  4. vylít si expr.(vztek ap.)

Vyskytuje se v

zlost: vylít si na kom zlosttake out/wreak one's anger on sb

vanička: vylít s vaničkou i dítěthrow the baby out with the bath water

content: vyprázdnit, vysypat, vylít coempty the contents of sth

vylít: vylít sivztek ap.