Hlavní obsah

přelít

Dokonavé sloveso

  1. (jinam) co (kam) pour(hl. bez sedliny) form. decant sth (into sth)
  2. (nechat protéci) co přes co pour/pass sth through sth
  3. (nalít moc) co spill sth
  4. (polít) co čím pour sth over sth

Vyskytuje se v

tint: udělat si přeliv (na vlasy)tint one's hair