Hlavní obsah

vlít

Dokonavé sloveso

  • co kam pour sth into sth

Vyskytuje se v

neblahý: mít neblahý vliv škodlivě působit na koho/cohave a harmful/detrimental effect on sb/sth

rozhodný: rozhodný vlivdecisive influence

sílit: Jejich vliv sílí.Their influence grows stronger.

vliv: mít malý vliv na cohave little influence on sth

adjustment: úprava o vliv inflaceekon. inflation adjustment

beneficial: mít příznivý vliv na cohave a beneficial effect on sth

detrimental: mít neblahý vliv na co, škodit čemube detrimental to sth

harmful: mít neblahý vliv na koho/cohave a harmful influence on sb/sth

influence: uplatňovat svůj vlivexercise one's influence

influential: mít vliv na co/při čem, ovlivňovat cobe influential in (doing) sth

bearing: To na to nemá žádný vliv.It has no bearing on this.

vlít: vlít komu krev do žilperk sb up