Hlavní obsah

vlít

Dokonavé sloveso

  • co kam pour sth into sth

Vyskytuje se v

neblahý: mít neblahý vliv škodlivě působit na koho/cohave a harmful/detrimental effect on sb/sth

rozhodný: rozhodný vlivdecisive influence

sílit: Jejich vliv sílí.Their influence grows stronger.

vliv: mít malý vliv na cohave little influence on sth

adjustment: ekon. inflation adjustmentúprava o vliv inflace

beneficial: have a beneficial effect on sthmít příznivý vliv na co

detrimental: be detrimental to sthmít neblahý vliv na co, škodit čemu

harmful: have a harmful influence on sb/sthmít neblahý vliv na koho/co

influence: exercise one's influenceuplatňovat svůj vliv

influential: be influential in (doing) sthmít vliv na co/při čem, ovlivňovat co

bearing: It has no bearing on this.To na to nemá žádný vliv.