Hlavní obsah

bearing [ˈbeərɪŋ]

Vyskytuje se v

bearing: ložisko, uloženíbearing(s)

bore: nudit koho k smrtibore sb to tears/to death/stiff

born: of/to sb narodit se komube born

breed: narodit se a vyrůst kdebe born and bred swh

brunt: of sth nejvíc (to) schytat/odskákat/odnést co, nejvíce (u)trpět čím dopady ap.bear/take the brunt

fruit: nést ovoce, mít výsledky prácebear fruit

grizzly: (medvěd) grizzlygrizzly (bear)

mind: mít na paměti co, pamatovat na cobear/keep sth in mind

spoon: pocházet ze zámožné a vlivné rodinybe born with a silver spoon in one's/the mouth

witness: svědčit o čem i přen., vypovídat o čembear witness to sth

angular: šikmé ložiskotech. angular bearing

axle: osové ložiskotech. axle bearing

baby: novorozeněnew born baby

bear: odnést si co jako vítězbear sth off

bear: medvěd lednípolar bear

-bearing: vlajkonošiflag-bearing marchers

brown bear: medvěd brtníkEuropean brown bear

cub: lvíče/vlče/medvídělion/wolf/bear cub

flange: přírubové ložiskoflange bearing

freedom: právo nosit zbraňfreedom to bear arms

friction: třecí plocha/úhel/ložisko/brzdyfriction area/angle/bearing/brakes

great: Velká medvědiceastron. Great Bear

grudge: chovat ke komu zášť, nevražit na kohobear a grudge against sb

ill will: nepřát komu nic dobrého, chovat vůči/ke komu zášťbear sb ill will

interest: úročený, úročitelný, nesoucí úrokekon. interest-bearing

lesser: Malá medvědiceastron. the Lesser Bear

rifle: malorážkasmall-bore rifle

roller: válečkové ložiskotech. roller bearing

spherical: kulové ložiskospherical bearing

striking: být komu neobyčejně/nápadně podobnýbear a striking resemblance to sb

Taurus: narozený ve znamení Býkaborn under the sign of Taurus

it: Opustila dítě poté, co se narodilo.She left the child after it was born.

resemblance: podobat se, být podobný komu/čemubear a resemblance to sb/sth

držení: držení tělaposture, carriage, bearing

kuličkový: tech. kuličkové ložiskoball bearing

lední: lední medvědpolar bear

ložisko: kuličkové/válečkové ložiskoball/roller bearing

medvěd: lední medvědpolar bear

mravenečník: mravenečník velkýgiant anteater, ant bear

náklad: nést/pokrýt nákladybear/cover the costs of sth

narozený: mrtvě narozenýstillborn, dead-born

následek: nést následkybear/face the consequences of sth, BrE, hovor. vinu carry the can

nést: nést odpovědnost za cohold/bear (the) responsibility for sth

nudit: nudit koho k smrtihovor. bore the pants off someone, bore sb to tears

arm: nosit zbraň, být ozbrojenbear arms

odpovědnost: nést/převzít odpovědnostbear/assume the responsibility

patrnost: vést co v patrnostina paměti bear sth in mind, v záznamech keep sth on record

plyšový: plyšový medvídekteddy bear

snášet: nesnášet koho/cohate sb/sth, nemoci vystát ap. can't stand/bear sth

snést: snést srovnání s čímstand/bear comparison with sb/sth

souviset: nijak nesouviset s čímbear no relation to sth, have nothing to do with sth

srovnání: snést srovnání s čímbear comparison with sth

stěna: stav. nosná stěnabearing/supporting wall

strpení: mít strpení s kýmbear with sb, mít trpělivost be patient

svědectví: podat svědectvíbear witness, testify, give evidence

vlastní: vlastním jménem XY rozenýborn XY, ne pseudonymem ap. real name XY

zášť: chovat ke komu zášťbear sb a grudge, have a grudge against sb, bear ill will towards sb

zeď: stav. nosná/obvodová zeďbearing/outside wall

zřetel: mít co na zřetelibear sth in mind

želatinový: želatinoví medvídcijelly bears

mít: Mějte na paměti ...Keep/Bear in mind that ...

narodit se: Kde jsi/jste se narodil?Where were you born?

nuda: Je s ním strašná nuda.He is such a bore.

pomyšlení: Nesnesu pomyšlení, že ...I can't bear to think that ...

rodit se: Rodí se méně dětí.Fewer children are born.

ovoce: přen. přinést (své) ovocebear fruit

přenést: nemoci co přenést přes srdcecannot come to terms with sth, cannot bear sth

včerejší: Nejsem včerejší.I wasn't born yesterday.

vlk: Mám hlad jako vlk.I could eat a horse., I'm as hungry as a bear., I'm starving!