Hlavní obsah

connection, connexion [kəˈnekʃən]

Vyskytuje se v

cable: cable connectionkabelové připojení, pevná linka internetová

train: žel. train connectionvlakové spojení

internetový: Internet access/connectioninternetové připojení

plynový: gas connection (pipe)plynová přípojka

síťový: Internet connectionvýp. síťové připojení

souvislost: in connection with sth, hovoříme-li o when speaking of sthv souvislosti s čím

spoj: catch/miss a connectionchytit/zmeškat spoj

styk: be well-connected, have connections, have friends in the right places, have influential friendsmít styky vlivné známé

úzký: close cooperation/connectionúzká spolupráce/spojitost

zapojení: parallel/series connectionelektr. paralelní/sériové zapojení

známost: connections, contactsznámosti vlivné konexe

připojení: Internet access/connection, connection to the Internetpřipojení na internet

spojitost: in connection withve spojitosti s čím

vlakový: connecting train, train connectionvlakový přípoj

connection: connection flightletecký spoj/přípoj