Hlavní obsah

conjunction [kənˈdʒʌŋkʃən]

Podstatné jméno

  1. in conjunction with sb/sth form.spolu, společně s kým/čím provádět ap.

Vyskytuje se v

slučovací: copulative conjunctionling. slučovací spojka

souřadicí: coordinating conjunctionling. spojka souřadicí

conjunction: in conjunction with sb/sthspolu, společně s kým/čím provádět ap.