Hlavní obsah

agreement [əˈgriːmənt]

Vyskytuje se v

gentleman: gentleman's agreementdžentlmenská dohoda

collusive: collusive agreementtajná dohoda

hire purchase: hire-purchase agreementsmlouva o splátkovém prodeji

knock: knock-for-knock agreementdohoda o zřeknutí se postihu každá pojišťovna kryje jen škodu svého klienta

lease: lease agreementnájemní smlouva

Munich: hist. Munich Pact/AgreementMnichovská dohoda

oral: oral agreementústní dohoda

partnership: partnership agreementspolečenská smlouva

peace: peace agreementmírová dohoda

principle: agreement in principlerámcová dohoda o základních bodech smlouvy

tenancy: tenancy agreementnájemní smlouva k nemovitosti

union: union agreementodborářská smlouva s vedením firmy

verbal: verbal agreementústní dohoda

dohoda: uzavřít dohodumake an agreement

nájemní: nájemní smlouvalease agreement/contract, tenancy agreement

předmanželský: předmanželská smlouvaprenuptial/marriage agreement/contract, hovor. prenup

předmět: práv. předmět smlouvysubject matter/object of the agreement/contract

shoda: všeobecná shodageneral agreement

shoda: dojít ke shodě, dosáhnout shodyreach an agreement

shodně: shodně s čím v souladuin accordance/agreement with sth

tichý: tichý souhlastacit agreement/approval/consent, silent approval, connivance

tichý: tichá dohodaunspoken agreement

uzavřít: uzavřít dohodumake an agreement

dosáhnout: dosáhnout dohodyreach agreement, hovor. clinch a deal

dospět: Dospěli jsme k dohodě.We reached an agreement.

shodnout se: Zatím jsme se neshodli.We haven't come to an agreement yet.

ústní: ústní dohoda/tradiceoral agreement/tradition