Hlavní obsah

agreement [əˈgriːmənt]

Vyskytuje se v

gentleman: gentleman's agreementdžentlmenská dohoda

collusive: collusive agreementtajná dohoda

hire purchase: hire-purchase agreementsmlouva o splátkovém prodeji

knock: knock-for-knock agreementdohoda o zřeknutí se postihu každá pojišťovna kryje jen škodu svého klienta

lease: lease agreementnájemní smlouva

Munich: hist. Munich Pact/AgreementMnichovská dohoda

oral: oral agreementústní dohoda

partnership: partnership agreementspolečenská smlouva

peace: peace agreementmírová dohoda

principle: agreement in principlerámcová dohoda o základních bodech smlouvy

tenancy: tenancy agreementnájemní smlouva k nemovitosti

union: union agreementodborářská smlouva s vedením firmy

verbal: verbal agreementústní dohoda

dohoda: make an agreementuzavřít dohodu

nájemní: lease agreement/contract, tenancy agreementnájemní smlouva

předmanželský: prenuptial/marriage agreement/contract, hovor. prenuppředmanželská smlouva

předmět: subject matter/object of the agreement/contractpráv. předmět smlouvy

shoda: general agreementvšeobecná shoda

shodně: in accordance/agreement with sthshodně s čím v souladu

tichý: tacit agreement/approval/consent, silent approval, connivancetichý souhlas

uzavřít: make an agreementuzavřít dohodu

dosáhnout: reach agreement, hovor. clinch a dealdosáhnout dohody

dospět: We reached an agreement.Dospěli jsme k dohodě.

shodnout se: We haven't come to an agreement yet.Zatím jsme se neshodli.

ústní: oral agreement/traditionústní dohoda/tradice

agreement: be in agreementwith sb souhlasit, být zajedno s kým, být téhož názoru