Hlavní obsah

accord [əˈkɔːd]

Podstatné jméno

  • dohoda, smlouva mezi státy, lidmi ap.peace accordsmírové dohody

Vyskytuje se v

plan: according to planpodle plánu

od, ode: sám od sebeof one's own accord

plán: podle plánu(according) to (the) plan, as planned, dle harmonogramu as scheduled

předpis: podle předpisůaccording to regulations, přen. by the book

sebe: sám od sebe bez cizí pomoci ap.of one's own accord

soulad: být v souladu s čímbe in accord(ance)/conformity/compliance/keeping/tune, v harmonii be in harmony with sth

propočet: podle propočtůaccording to calculations