Hlavní obsah

accord [əˈkɔːd]

Podstatné jméno

  • dohoda, smlouva mezi státy, lidmi ap.peace accordsmírové dohody

Vyskytuje se v

od, ode: of one's own accordsám od sebe

plán: according to the plan, as planned, dle harmonogramu as scheduledpodle plánu

předpis: according to regulations, přen. by the bookpodle předpisů

sebe: of one's own accordsám od sebe bez cizí pomoci ap.

soulad: be in accord(ance)/conformity/compliance/harmony/tune/keeping with sthbýt v souladu s čím

propočet: according to calculationspodle propočtů

accord: in accord with sth/sbv souladu, ve shodě s kým/čím