Hlavní obsah

accordance [əˈkɔːdəns]

Vyskytuje se v

shodně: shodně s čím v souladuin accordance/agreement with sth

soulad: být v souladu s čímbe in accord(ance)/conformity/compliance/keeping/tune, v harmonii be in harmony with sth