Hlavní obsah

conformity [kənˈfɔːmɪtɪ]

Podstatné jméno-ie-

  1. with sth shoda, soulad s čímin conformity with sthv souladu, ve shodě s čímCertificate of Conformityprohlášení o shodě
  2. to sth přizpůsobení se, podrobení se čemu, konformnost

Vyskytuje se v

constitution: in conformity with/contrary to the constitutionv souladu/rozporu s ústavou

soulad: být v souladu s čímbe in accord(ance)/conformity/compliance/keeping/tune, v harmonii be in harmony with sth