Hlavní obsah

correspondence [ˌkɒrɪˈspɒndəns]

Vyskytuje se v

privacy: privacy of correspondencelistovní tajemství

korespondence: business correspondenceobchodní korespondence

listovní: privacy of correspondencelistovní tajemství

correspondence: be in correspondence with sbdopisovat si, být v písemném styku s kým