Hlavní obsah

compliance [kəmˈplaɪəns]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

regulatory: regulatory compliance(zajištění) dodržování právních norem

soulad: be in accord(ance)/conformity/compliance/harmony/tune/keeping with sthbýt v souladu s čím

compliance: in compliance with sthv souladu s čím