Hlavní obsah

yielding [ˈjiːldɪŋ]

Vyskytuje se v

bond: ekon. bond yieldvýnos obligace

přednost: BrE Give way, AmE YieldDej přednost v jízdě! značka

vynést: yield/AmE turn a profit of sthekon. vynést zisk kolik

výnos: tax revenue/yielddaňový výnos

podrobit se: yield/submit to pressurepodrobit se nátlaku

svod: yield to temptationpodlehnout svodům

výnosný: high-yield, high-yieldingvysoce výnosný

předat: give the floor to sb, řečník v kongresu též yield to sbpředat slovo komu řečníkovi

yield: yield (up)sth to sb form. vzdát se čeho, přenechat, postoupit komu co řízení, odpovědnost ap.