Hlavní obsah

vynést

Dokonavé sloveso

  1. (ven) co take/carry sth outVynesl to z domu.He carried it out of the house.vynést smetítake out the garbage
  2. (nahoru) carry/take sth up
  3. (zisk ap.) co yield(činnost ap.) pay, earn(úrok ap. též) bear sthekon. vynést zisk kolikyield/AmE turn a profit of sth
  4. (veřejně vyhlásit) co bring inform. pronounce, return sthpráv. vynést rozsudekdeliver/return/bring in/pronounce a verdict
  5. (vyhodit kartu) karet. co play sth

Vyskytuje se v

odpadek: vynést odpadkytake out the BrE rubbish/ AmE garbage

výrok: práv. vynést výrokreturn a verdict

smetí: vynést smetítake out the rubbish

bring: bring sth to lightvynést co na světlo, objevit co, odhalit co

fore: bring sth to the forevynést do popředí co, upozornit na co talent ap.

pronounce: pronounce a judgement against sbvynést rozsudek proti komu

sentence: práv. pass sentence on sbvynést rozsudek nad kým

verdict: deliver/give/return/bring in a verdictvynést výrok