Hlavní obsah

earn [ɜːn]

Vyskytuje se v

pay: pay-as-you-earn(systém) placení daně (z příjmu) srážkou u zdroje

pre-tax: pre-tax profit/earningzisk/příjem před zdaněním

reputation: earn a reputation of sthzískat si pověst jakou

save: BrE, ekon. save-as-you-earnzaměstnanecké spoření, systém pravidelného spoření obyvatelstva přímo ze mzdy

much: He earns three times as much as you do.Vydělává třikrát tolik co ty.