Hlavní obsah

waste [weɪst]

Podstatné jméno

  1. of sth plýtvání, mrhání čím zdroji, ztráta čehowaste of timeztráta časupower wasteplýtvání energií
  2. odpad(y) produkce ap.waste binkoš na odpadkybody wastetělesný odpad, tělesné výměškydomestic wastedomovní odpadwaste collectionsvoz odpadu
  3. wastes pustiny

Přídavné jméno

  • zanedbaný, zpustlý, neužívaný pozemekwaste land/groundpustina, zanedbaný/neudržovaný pozemek, nevyužívaná plocha, úhor

Vyskytuje se v

waste: be wasted on sbbýt škoda čeho pro koho

basket: waste(paper) basketodpadkový koš na papír

dangerous: dangerous wastenebezpečný odpad

disposal: (waste) disposal siteskládka (odpadu), místo (určené) k likvidaci odpadu

disposer: waste/AmE garbage disposerdrtič (kuchyňského) odpadu

domestic: domestic wastedomovní odpad

dump: nuclear waste dumpúložiště jaderného odpadu

ground: waste groundnevyužitá plocha nezastavěná, neplodná půda ap.

hazardous: hazardous wastenebezpečný odpad

industrial: industrial wasteprůmyslový odpad

matter: waste matterodpadní látky

nuclear: nuclear wastejaderný odpad

radioactive: radioactive waste disposallikvidace radioaktivního odpadu

solid: solid waste disposallikvidace tuhého/pevného odpadu

criminal: It's a criminal waste.To je trestuhodné plýtvání.

haste: Haste makes waste.Práce kvapná málo platná.

čas: waste of timeztráta času

domovní: domestic/household wastedomovní odpad

jaderný: nuclear waste/decayjaderný odpad/rozpad

jedovatý: toxic wastejedovatý odpad

komunální: municipal waste managementodklízení komunálního odpadu

kontejner: jakákoli odpadní nádoba waste container, velký BrE (waste) skip, AmE Dumpsterodpadní kontejner

koš: waste/rubbish bin, na papír waste-paper basket/bin, venku ap. BrE litter bin/basket, AmE trash/garbage canodpadkový koš

likvidace: waste disposallikvidace odpadu

marnit: waste one's time, hloupostmi fiddle about, AmE, hovor. spin one's wheelsmarnit čas

nakládání: waste management, manipulace waste handlingnakládání s odpady

nazmar: be wasted, go to wastepřijít nazmar

odpad: household waste collectionodvoz domovního odpadu

odpadek: na veřejnosti litter bin, i doma waste bin, hlavně na papír wastebasket, wastepaper basket, pedálový pedal binkoš na odpadky

odpadní: wastewater, waste water, splašky sewageodpadní vody

produkt: waste productodpadní produkt

sběrný: odpad scrap material, sběrna waste collection point, na šrot BrE scrapyard, AmE junkyardsběrné suroviny

starý: waste paperstarý papír

svoz: waste/rubbish collectionsvoz odpadu/odpadků

třídění: waste separationtřídění odpadu

třídit: separate/sort the wastetřídit odpad

úložiště: (nuclear) waste repository/dumpúložiště (jaderného) odpadu

zpracování: waste/raw material/food processingzpracování odpadu/surovin/potravin

ztrácet: waste one's time doing sthztrácet čas čím

mařit: waste one's time with/doing sthmařit čas čím

mrhat: You are wasting (your) money.Mrháte penězi.

namáhat se: You're wasting your time.Zbytečně se namáháš.

promarnit: waste/propást miss an opportunitypromarnit příležitost

škoda: It's a waste of time.To je škoda času.

zdržovat se: You're just wasting your time with it.Zbytečně se tím zdržuješ.

kvapný: Haste makes waste., More haste, less speed.Práce kvapná málo platná.

pomalu: More haste less speed., Haste makes waste.Spěchej pomalu.

šetřit: A penny saved is a penny earned., Waste not, want not.Kdo šetří, má za tři.

time: waste no timeneztrácet čas, neváhat, využít příležitosti

vzít: dishearten, discourage sbvzít odvahu komu

jimi: Don't let them discourage you.Nenechte se jimi odradit.

odradit: Don't be/get discouraged (by it).Nenechte se (tím) odradit.

discouraged: become discouragednechat se odradit, ztratit odvahu k činu ap.