Hlavní obsah

waste [weɪst]

Podstatné jméno

  1. of sth plýtvání, mrhání čím zdroji, ztráta čehowaste of timeztráta časupower wasteplýtvání energií
  2. odpad(y) produkce ap.waste binkoš na odpadkybody wastetělesný odpad, tělesné výměškydomestic wastedomovní odpadwaste collectionsvoz odpadu
  3. wastes pustiny

Přídavné jméno

  • zanedbaný, zpustlý, neužívaný pozemekwaste land/groundpustina, zanedbaný/neudržovaný pozemek, nevyužívaná plocha, úhor

Vyskytuje se v

time: waste no timeneztrácet čas, neváhat, využít příležitosti

basket: waste(paper) basketodpadkový koš na papír

dangerous: dangerous wastenebezpečný odpad

disposal: (waste) disposal siteskládka (odpadu), místo (určené) k likvidaci odpadu

disposal: (waste) disposal costsnáklady na likvidaci odpadu

disposer: waste/AmE garbage disposerdrtič (kuchyňského) odpadu

domestic: domestic wastedomovní odpad

dump: nuclear waste dumpúložiště jaderného odpadu

ground: waste groundnevyužitá plocha nezastavěná, neplodná půda ap.

hazardous: hazardous wastenebezpečný odpad

industrial: industrial wasteprůmyslový odpad

matter: waste matterodpadní látky

nuclear: nuclear wastejaderný odpad

radioactive: radioactive waste disposallikvidace radioaktivního odpadu

solid: solid waste disposallikvidace tuhého/pevného odpadu

criminal: It's a criminal waste.To je trestuhodné plýtvání.

haste: Haste makes waste.Práce kvapná málo platná.

čas: ztráta časuwaste of time

domovní: domovní odpaddomestic/household waste

jaderný: jaderný odpad/rozpadnuclear waste/decay

jedovatý: jedovatý odpadtoxic waste

komunální: odklízení komunálního odpadumunicipal waste management

kontejner: odpadní kontejnerjakákoli odpadní nádoba waste container, velký BrE (waste) skip, AmE Dumpster

koš: odpadkový košwaste/rubbish bin, na papír waste-paper basket/bin, venku ap. BrE litter bin/basket, AmE trash/garbage can

likvidace: likvidace odpaduwaste disposal

marnit: marnit časwaste one's time, hloupostmi fiddle about, AmE, hovor. spin one's wheels

nakládání: nakládání s odpadywaste management, manipulace waste handling

nazmar: přijít nazmarbe wasted, go to waste

odpad: odvoz domovního odpaduhousehold waste collection

odpadek: koš na odpadkyna veřejnosti litter bin, i doma waste bin, hlavně na papír wastebasket, wastepaper basket, pedálový pedal bin

odpadní: odpadní vodywastewater, waste water, splašky sewage

produkt: odpadní produktwaste product

sběrný: sběrné surovinyodpad scrap material, sběrna waste collection point, na šrot BrE scrapyard, AmE junkyard

starý: starý papírwaste paper

svoz: svoz odpadu/odpadkůwaste/rubbish collection

třídění: třídění odpaduwaste separation

třídit: třídit odpadseparate/sort the waste

úložiště: úložiště (jaderného) odpadu(nuclear) waste repository/dump

zpracování: zpracování odpadu/surovin/potravinwaste/raw material/food processing

ztrácet: ztrácet čas čímwaste one's time doing sth

mařit: mařit čas čímwaste one's time with/doing sth

mrhat: Mrháte penězi.You are wasting (your) money.

namáhat se: Zbytečně se namáháš.You're wasting your time.

promarnit: promarnit příležitostwaste/propást miss an opportunity

škoda: To je škoda času.It's a waste of time.

zdržovat se: Zbytečně se tím zdržuješ.You're just wasting your time with it.

kvapný: Práce kvapná málo platná.Haste makes waste., More haste, less speed.

pomalu: Spěchej pomalu.More haste less speed., Haste makes waste.

šetřit: Kdo šetří, má za tři.A penny saved is a penny earned., Waste not, want not.