Hlavní obsah

waste [weɪst]

Podstatné jméno

  1. of sth plýtvání, mrhání čím zdroji, ztráta čehowaste of timeztráta časupower wasteplýtvání energií
  2. odpad(y) produkce ap.waste binkoš na odpadkybody wastetělesný odpad, tělesné výměškydomestic wastedomovní odpadwaste collectionsvoz odpadu
  3. wastes pustiny

Přídavné jméno

  • zanedbaný, zpustlý, neužívaný pozemekwaste land/groundpustina, zanedbaný/neudržovaný pozemek, nevyužívaná plocha, úhor

Vyskytuje se v

time: waste no timeneztrácet čas, neváhat, využít příležitosti

basket: waste(paper) basketodpadkový koš na papír

dangerous: dangerous wastenebezpečný odpad

disposal: (waste) disposal siteskládka (odpadu), místo (určené) k likvidaci odpadu

disposal: (waste) disposal costsnáklady na likvidaci odpadu

disposer: waste/AmE garbage disposerdrtič (kuchyňského) odpadu

domestic: domestic wastedomovní odpad

dump: nuclear waste dumpúložiště jaderného odpadu

ground: waste groundnevyužitá plocha nezastavěná, neplodná půda ap.

hazardous: hazardous wastenebezpečný odpad

industrial: industrial wasteprůmyslový odpad

matter: waste matterodpadní látky

nuclear: nuclear wastejaderný odpad

radioactive: radioactive waste disposallikvidace radioaktivního odpadu

solid: solid waste disposallikvidace tuhého/pevného odpadu

criminal: It's a criminal waste.To je trestuhodné plýtvání.

haste: Haste makes waste.Práce kvapná málo platná.