Hlavní obsah

wastefully [ˈweɪstfəlɪ]

Příslovce

  • nehospodárně, neúsporně

Vyskytuje se v

wasteful: be wasteful of sthplýtvat čím, působit plýtvání čím, být (příliš) náročný na co zdroje