Hlavní obsah

wasteful [ˈweɪstfəl or -fʊl]

Vyskytuje se v

wasteful: be wasteful of sthplýtvat čím, působit plýtvání čím, být (příliš) náročný na co zdroje