Hlavní obsah

wasted [ˈweɪstɪd]

Vyskytuje se v

waste: be wasted on sbbýt škoda čeho pro koho

basket: waste(paper) basketodpadkový koš na papír

dangerous: dangerous wastenebezpečný odpad

disposal: (waste) disposal siteskládka (odpadu), místo (určené) k likvidaci odpadu

disposer: waste/AmE garbage disposerdrtič (kuchyňského) odpadu

domestic: domestic wastedomovní odpad

dump: nuclear waste dumpúložiště jaderného odpadu

ground: waste groundnevyužitá plocha nezastavěná, neplodná půda ap.

hazardous: hazardous wastenebezpečný odpad

industrial: industrial wasteprůmyslový odpad

matter: waste matterodpadní látky

nuclear: nuclear wastejaderný odpad

radioactive: radioactive waste disposallikvidace radioaktivního odpadu

solid: solid waste disposallikvidace tuhého/pevného odpadu

criminal: It's a criminal waste.To je trestuhodné plýtvání.

haste: Haste makes waste.Práce kvapná málo platná.

čas: waste of timeztráta času

domovní: domestic/household waste, odpadky rubbish, AmE garbagedomovní odpad

jaderný: nuclear waste/decayjaderný odpad/rozpad

jedovatý: toxic wastejedovatý odpad

komunální: municipal waste managementodklízení komunálního odpadu

kontejner: jakákoli odpadní nádoba waste container, velký BrE (waste) skip, AmE Dumpsterodpadní kontejner

koš: waste/rubbish bin, na papír waste-paper basket/bin, venku ap. BrE litter bin/basket, AmE trash/garbage canodpadkový koš

likvidace: waste disposallikvidace odpadu

marnit: waste one's time, hloupostmi fiddle about, AmE, hovor. spin one's wheelsmarnit čas

nakládání: waste management, manipulace waste handlingnakládání s odpady

nazmar: be wasted, go to waste, go down the drainpřijít nazmar

odpad: household waste collectionodvoz domovního odpadu

odpadek: na veřejnosti litter bin, i doma waste bin, hlavně na papír wastebasket, wastepaper basket, pedálový pedal binkoš na odpadky

odpadní: wastewater, waste water, splašky sewageodpadní vody

produkt: waste productodpadní produkt

sběrný: odpad scrap material, sběrna waste collection point, na šrot BrE scrapyard, AmE junkyardsběrné suroviny

starý: waste paperstarý papír

svoz: waste/rubbish collectionsvoz odpadu/odpadků

třídění: waste separationtřídění odpadu

třídit: separate/sort the wastetřídit odpad

úložiště: (nuclear) waste repository/dumpúložiště (jaderného) odpadu

zpracování: waste/raw material/food processingzpracování odpadu/surovin/potravin

ztrácet: waste one's time doing sthztrácet čas čím

mařit: waste one's time with/doing sthmařit čas čím

mrhat: You are wasting (your) money.Mrháte penězi.

namáhat se: You're wasting your time.Zbytečně se namáháš.

promarnit: waste/propást miss an opportunitypromarnit příležitost

škoda: It's a waste of time.To je škoda času.

zdržovat se: You're just wasting your time with it.Zbytečně se tím zdržuješ.

kvapný: Haste makes waste., More haste, less speed.Práce kvapná málo platná.

pomalu: More haste less speed., Haste makes waste.Spěchej pomalu.

šetřit: A penny saved is a penny earned., Waste not, want not.Kdo šetří, má za tři.

time: waste no timeneztrácet čas, neváhat, využít příležitosti