Hlavní obsah

wasted [ˈweɪstɪd]

Vyskytuje se v

time: waste no timeneztrácet čas, neváhat, využít příležitosti

waste: be wasted on sbbýt škoda čeho pro koho

waste: wastespustiny

waste: go to wastepřijít nazmar, přijít vniveč

waste: lay waste(to) sth (z)pustošit, (z)devastovat, zničit co

basket: waste(paper) basketodpadkový koš na papír

dangerous: dangerous wastenebezpečný odpad

disposal: (waste) disposal siteskládka (odpadu), místo (určené) k likvidaci odpadu

disposal: (waste) disposal costsnáklady na likvidaci odpadu

disposer: waste/AmE garbage disposerdrtič (kuchyňského) odpadu

domestic: domestic wastedomovní odpad

dump: nuclear waste dumpúložiště jaderného odpadu

ground: waste groundnevyužitá plocha nezastavěná, neplodná půda ap.

hazardous: hazardous wastenebezpečný odpad

industrial: industrial wasteprůmyslový odpad

matter: waste matterodpadní látky

nuclear: nuclear wastejaderný odpad

radioactive: radioactive waste disposallikvidace radioaktivního odpadu

solid: solid waste disposallikvidace tuhého/pevného odpadu

waste: wasted costs orderpříkaz k uhrazení soudních výloh

waste: waste of timeztráta času

waste: power wasteplýtvání energií

waste: waste binkoš na odpadky

waste: body wastetělesný odpad, tělesné výměšky

waste: domestic wastedomovní odpad

waste: waste collectionsvoz odpadu

waste: waste land/groundpustina, zanedbaný/neudržovaný pozemek, nevyužívaná plocha, úhor

criminal: It's a criminal waste.To je trestuhodné plýtvání.

haste: Haste makes waste.Práce kvapná málo platná.

čas: ztráta časuwaste of time

domovní: domovní odpaddomestic/household waste

jaderný: jaderný odpad/rozpadnuclear waste/decay

jedovatý: jedovatý odpadtoxic waste

komunální: odklízení komunálního odpadumunicipal waste management

kontejner: odpadní kontejnerjakákoli odpadní nádoba waste container, velký BrE (waste) skip, AmE Dumpster

koš: odpadkový košwaste/rubbish bin, na papír waste-paper basket/bin, venku ap. BrE litter bin/basket, AmE trash/garbage can

likvidace: likvidace odpaduwaste disposal

marnit: marnit časwaste one's time, hloupostmi fiddle about, AmE, hovor. spin one's wheels

nakládání: nakládání s odpadywaste management, manipulace waste handling

nazmar: přijít nazmarbe wasted, go to waste

odpad: odvoz domovního odpaduhousehold waste collection

odpadek: koš na odpadkyna veřejnosti litter bin, i doma waste bin, hlavně na papír wastebasket, wastepaper basket, pedálový pedal bin

odpadní: odpadní vodywastewater, waste water, splašky sewage

produkt: odpadní produktwaste product

sběrný: sběrné surovinyodpad scrap material, sběrna waste collection point, na šrot BrE scrapyard, AmE junkyard

starý: starý papírwaste paper

svoz: svoz odpadu/odpadkůwaste/rubbish collection

třídění: třídění odpaduwaste separation

třídit: třídit odpadseparate/sort the waste

úložiště: úložiště (jaderného) odpadu(nuclear) waste repository/dump

zpracování: zpracování odpadu/surovin/potravinwaste/raw material/food processing

ztrácet: ztrácet čas čímwaste one's time doing sth

mařit: mařit čas čímwaste one's time with/doing sth

mrhat: Mrháte penězi.You are wasting (your) money.

namáhat se: Zbytečně se namáháš.You're wasting your time.

promarnit: promarnit příležitostwaste/propást miss an opportunity

škoda: To je škoda času.It's a waste of time.

zdržovat se: Zbytečně se tím zdržuješ.You're just wasting your time with it.

kvapný: Práce kvapná málo platná.Haste makes waste., More haste, less speed.

pomalu: Spěchej pomalu.More haste less speed., Haste makes waste.

šetřit: Kdo šetří, má za tři.A penny saved is a penny earned., Waste not, want not.