Hlavní obsah

pomalu

Příslovce

  1. (malou rychlostí) slow(ly)(pomalým tempem) tardilyhud. lentoMluvte prosím pomaleji.Please, speak more slowly.
  2. hovor.(skoro) almost, nearly, virtuallyUž je pomalu čas jít.It is about time to go.

Vyskytuje se v

pomalý: dopr. pruh pro pomalá vozidlaslow lane

chápavý: pomalu chápavýslow-witted, slow (on the uptake)

mluvit: Mluv(te) nahlas/pomalu!Speak up/slowly, please!

načase: Je pomalu načase, aby ...It's about time to ...

zoufale: Bylo to zoufale pomalé.It was painfully slow.

age: age wellpřen. nestárnout, stárnout s noblesou, zrát jako víno, stárnout pomalu

ease: ease one's way swhpomalu se pohybovat kam

ease: ease the clutchpomalu pouštět spojku v autě

grower: fast/slow growersrychle/pomalu rostoucí rostliny

lane: crawler lanepruh pro pomalá vozidla

lane: inside/slow lanepomalý jízdní pruh

mark: slow off the markpomalý, nechápavý

paced: slow-pacedpomalý, v poklidném tempu příběh ap.

slowness: with slownesspomalu

going: It's slow/hard going.Jde to pomalu/ztuha.

learner: He is a fast/slow learner.Rychle/Pomalu se učí., Je velmi/málo učenlivý.

must: Why must you do everything so slow.Proč musíš dělat všechno tak pomalu.

slow: Can you walk slower?Můžeš jít pomaleji?

haste: More haste, less speed.Pospíchej pomalu.

hold: hovor. Hold your horses!Tak počkat!, Pomalu, pomalu!