Hlavní obsah

pomalu

Příslovce

  1. (malou rychlostí) slow(ly)(pomalým tempem) tardilyhud. lentoMluvte prosím pomaleji.Please, speak more slowly.
  2. hovor.(skoro) almost, nearly, virtuallyUž je pomalu čas jít.It is about time to go.

Vyskytuje se v

pomalý: dopr. pruh pro pomalá vozidlaslow lane

chápavý: pomalu chápavýslow-witted, slow (on the uptake)

mluvit: Mluv(te) nahlas/pomalu!Speak up/slowly, please!

načase: Je pomalu načase, aby ...It's about time to ...

ease: pomalu se pohybovat kamease one's way swh

grower: rychle/pomalu rostoucí rostlinyfast/slow growers

lane: pruh pro pomalá vozidlacrawler lane

mark: pomalý, nechápavýslow off the mark

paced: pomalý, v poklidném tempu příběh ap.slow-paced

slowness: pomalu, pomaličkuwith slowness

going: Jde to pomalu/ztuha.It's slow/hard going.

learner: Rychle/Pomalu se učí., Je velmi/málo učenlivý.He is a fast/slow learner.

must: Proč musíš dělat všechno tak pomalu.Why must you do everything so slow.

slow: Můžeš jít pomaleji?Can you walk slower?

haste: Pospíchej pomalu.More haste, less speed.

hold: Tak počkat!, Pomalu, pomalu!, Zadrž!hovor. Hold your horses!

pomalu: Mluvte prosím pomaleji.Please, speak more slowly.