Hlavní obsah

going [ˈgəʊɪŋ]

Sloveso

  1. be going to do sth vyjadřuje blízkou budoucnost dějehovorově se často stahuje do tvaru gonnaI'm going to do it.Já to udělám.
  2. be going to do sth chystat se, hodlat udělat coI was going to tell him.Chystal jsem se mu to říct.

Podstatné jméno

  1. (the) going postup, průběh jak něco jdeIt's slow/hard going.Jde to pomalu/ztuha.hard/heavy/tough goingobtížný postup/průběh, přen. fuška, makačka co jde těžkoeasy goingsnadný postup, přen. pohoda, brnkačka co jde snadno
  2. stav povrchu dostihové tratě

Vyskytuje se v

along: jít, pokračovat, postupovat jakgo along

amiss: co BrE by neuškodilo, by přišlo vhod/se hodilo, hovor. by bodlosth would not come/go amiss

around: (zajít) navštívit, stavit se u kohogo around to sb

astray: ztratit se (po cestě) dopisy na poště ap., sport. jít vedle střela ap.go astray

ballistic: začít vyvádět/zuřit, vyletět rozčilovat sego ballistic

banana: šílet, vyšilovat, bláznit, blbnoutgo bananas

bang: a je po čem, co je v čudubang goes sth

bat: postavit se za, podpořit kohogo (in) to bat for sb

belly: přijít na buben, položit se, zbankrotovat firma ap.go belly up

berserk: začít vyvádět, rozzuřit se nepříčetněgo berserk

board: být zcela ignorován, být smeten ze stolugo by the board

breath: jít se nadýchat čerstvého vzduchu, jít na (čerstvý) vzduchgo for a breath of (fresh) air

broke: přijít na mizinu, zbankrotovatgo broke

bust: zkrachovat, zbankrotovat, přijít na mizinugo bust

cap: (při)jít s prosíkem ke komu, poníženě prosit koho o pomoc ap.go cap in hand to sb

court: jít k soudu s požadavkem ap.go to court

detail: jít/zacházet do podrobnostígo into details/the detail

distance: vydržet až do konce, doběhnout celou trať, přen. zvládnout togo the distance

drain: přijít nazmar/vniveč, jít do hájego down the drain

easy: lehce nabyl, lehce pozbyl majetekeasy come, easy go

end: pominout se, zcvoknout sego off the deep end

far: (jen) do určité míry pravdivý, dobrý ap.as far as it goes

further: pokročit, udělat pokrok v čem, postoupit dál s čímgo further with sth, take sth further

go: chystat se, hodlat, mít v úmyslu udělat cobe going to do sth

go along: jít, běžet, vyvíjet se jak záležitost, vývoj ap.be going along

go around: kolovat, šířit se zvěst ap.be going around

going: vyjadřuje blízkou budoucnost dějebe going to do sth

gone: být pryč, zmizetbe gone

go on: dít se, konat sebe going on

go on with: prozatím stačit, být zatím tak akorátbe enough to be going on with

go with: chodit, mít poměr s kýmbe going with

grain: příčit se, odporovat čemugo against the grain of sth

ground: schovat se, ukrýt sego to ground

hammer: dělat co s vervou, pořádně se do čeho oboutgo at sth hammer and tongs

head: být nad čí chápánígo over sb's head

here: a je to tady před obtížným, nepříjemným úkolemhere goes

history: vejít do dějin zůstat v povědomí lidígo down in history

hungry: hladovět, být hladygo hungry

ice-skating: jít bruslitgo ice-skating

keep: pokračovat, jít dál, nepřestávat i přes únavu ap.keep going

let: pustit, přestat držet koho/colet go of sb/sth

light: odpadnout, padnout jak špalek, vytuhnout usnoutgo out like a light

live: rozběhnout se, být zaveden do praxe, začít fungovatgo live

mile: vyvinout mimořádné úsilí pro co, snažit se, usilovat o cogo the extra mile for sth

mind: Opatrujte se. při loučeníMind how you go.

off: zkažený jídlo(gone) off

overboard: přehánět/přehnat to s čímgo overboard with sth

overdrive: zabrat/rozjet to naplno, zapnout začít intenzivně dělatgo in(to) overdrive

pain barrier: překonat se, jít nad své možnosti přes zranění, vyčerpání ap. - ve sportugo through the pain barrier

place: být na nejlepší cestě to někam dotáhnoutbe going places

public: začít veřejně obchodovat své akcie, vstoupit na kapitálový trh společnostgo public

quest: (jít) hledat cogo in quest of sth

rampage: (začít) řádit, vyvádět, rozběsnit se dav, zvíře ap.go on the rampage

raptures: about/over sth BrE, kniž. být jako u vytržení, být na vrcholu blaha, rozplývat se nad čímbe in raptures, go into raptures

aid: jít komu na pomocgo to sb's aid, come to the aid of sb

right: jít dobře, (vy)dařit se životbe going right

roof: vyskočit, vyletět (nahoru) ceny, inflace ap.go through the roof

round: zajít na návštěvu, (za)stavit se na návštěvugo round

say: to se rozumí samo sebou, to je zcela jasnéit goes without saying

seed: (do)zrát, mít semena, vysemenit se rostlina ap.go/run to seed

short: trpět nedostatkem čehobe/go short of sth

steady: with sb hovor. (dlouho) chodit, mít vážnou známost s kýmbe going steady

strength: jít od úspěchu k úspěchu, být čím dál tím lepšígo from strength to strength

ale: Ale jdi! nevěřícněCome on!, Come off it!, nepovídej (What) you don't say! zast. Go on (with you)!

bosý: chodit bosýgo barefoot

bruslit: jít bruslitgo skating

cesta: sejít z cestygo astray

ačkoli: Šel tam, ačkoli nebyl zván.He went there, even though he wasn't invited.

: Ať jde!Let him go!

běda: Běda ti tam jít! neopovaž seDon't you dare go there!

běžet: Běž pryč!Go away!

by: Šel/Byl bych...I would go/be...

být: Co je? co chceš?, co se děje?What's the matter/going on?

centrum: Jedu do centra.I am going downtown.

buben: přen. přijít na buben zkrachovatgo bust, go belly up

cit: S citem! opatrně(Go) easy!

aboard: nastoupit (na palubu)go/get aboard

abroad: jet do zahraničígo abroad

ahead: jít napředgo (on) ahead

air: zahájit vysílání, začít vysílatgo on the air

AWOL: vzdálit se bez povolení (z kasáren)voj. go AWOL

awry: nevydařit se, nevyjít, zhatit sego awry

back: vrátit se k čemu v rozhovoru ap.go back to sth

backpacking: cestovat s batohemgo backpacking

bald: (z)plešatětgrow/go bald

bankrupt: zkrachovat, zbankrotovat, udělat bankrotgo bankrupt

bender: jít chlastathovor. go on a bender

bike: jít na kolo, jít se projet na kolego biking

binge: jít na tah/flámovathovor. go on a drinking binge

blind: oslepnout, být zasažen slepotougo blind

boating: jít se projet na loďcego boating

bonkers: zcvoknout, pominout se, zblbnout z čehogo bonkers with sth

bus: jet autobusemgo by/take a bus

business: jít si po své prácigo about one's business

camera: jít do záběrugo on camera

cold turkey: přestat nárazově kouřit ap.go cold turkey

coma: upadnout do kómatusink/go into a coma

crazy: zešílet, zbláznit sehovor. go crazy

dancing: jít tančitgo dancing

deaf: ohluchnoutgo deaf

downhill: i přen. jít z kopce, zhoršovat se, jít od desíti k pětigo downhill

downmarket: zaměřit se na levnější produkci firmago downmarket

downstairs: (se)jít dolů po schodechgo downstairs

downtown: jet do městago downtown

duty: nastoupit/hlásit se do službygo on/report for duty

existence: zaniknout, přestat existovatpass/go out of existence

fashion: přijít do/vyjít z módycome into/go out of fashion

fish: jít na rybygo fishing

freelance: udělat se pro sebe živnostník ap., začít soukromě podnikatgo freelance

frenzy: začít vyvádět/šílet/zuřitgo into a frenzy

gaga: zesenilnět, zdětinštětgo gaga

go down: vstoupit do dějingo down in history

going-over: (důkladně) prohlédnout, zkontrolovat koho/co, projít cogive sb/sth a going-over

golfing: jít na golf hrátgo golfing

go out: snažit se ze všech silgo all out to do sth

grab: jídlo/svačinka do ruky co si lze vzít a sníst kdekoligrab-and-go meal

haywire: zbláznit se, pominout se, zešílet, pomást se, zcvoknout se, vyšinout se systém ap.hovor. go haywire

heavy: náročný, namáhavý, pracný, lopotný činnost, těžký i o jídleheavy going

hiding: skrýt se, začít se skrývatgo into hiding

hiking: chodit na túry, věnovat se (pěší) turisticedo some hiking, go hiking

hunger strike: zahájit hladovkugo on hunger strike

hysterics: dostat hysterický záchvatgo into hysterics

insane: zešílet, zbláznit sego insane

interview: jít na pohovorgo for an interview

jog: jít si zaběhatgo for jog

jogging: (chodit) běhat rekreačněgo jogging

lame: zchromnoutgo lame