Hlavní obsah

going [ˈgəʊɪŋ]

Sloveso

  1. be going to do sth vyjadřuje blízkou budoucnost dějehovorově se často stahuje do tvaru gonnaI'm going to do it.Já to udělám.
  2. be going to do sth chystat se, hodlat udělat coI was going to tell him.Chystal jsem se mu to říct.

Podstatné jméno

  1. (the) going postup, průběh jak něco jdeIt's slow/hard going.Jde to pomalu/ztuha.hard/heavy/tough goingobtížný postup/průběh, přen. fuška, makačka co jde těžkoeasy goingsnadný postup, přen. pohoda, brnkačka co jde snadno
  2. stav povrchu dostihové tratě

Vyskytuje se v

aid: go to sb's aid, come to the aid of sbjít komu na pomoc

along: go alongjít, pokračovat, postupovat jak

amiss: sth would not come/go amissco BrE by neuškodilo, by přišlo vhod/se hodilo, hovor. by bodlo

around: go around to sb(zajít) navštívit, stavit se u koho

astray: go astrayztratit se (po cestě) dopisy na poště ap., sport. jít vedle střela ap.

ballistic: go ballisticzačít vyvádět/zuřit, vyletět rozčilovat se

banana: go bananasšílet, vyšilovat, bláznit, blbnout

bang: bang goes stha je po čem, co je v čudu

bat: go (in) to bat for sbpostavit se za, podpořit koho

belly: go belly uppoložit se, zkrachovat, krachnout zcela selhat

berserk: go berserkzačít vyvádět, rozzuřit se nepříčetně

board: go by the boardbýt zcela ignorován, být smeten ze stolu

breath: go for a breath of (fresh) airjít se nadýchat čerstvého vzduchu, jít na (čerstvý) vzduch

broke: go brokepřijít na mizinu, zbankrotovat

bust: go bustzkrachovat, zbankrotovat, přijít na mizinu

cap: go cap in hand to sb(při)jít s prosíkem ke komu, poníženě prosit koho o pomoc ap.

concern: going concernfungující podnik skutečně v provozu

court: go to courtjít k soudu s požadavkem ap.

detail: go into details/the detailjít/zacházet do podrobností

distance: go the distancevydržet až do konce, doběhnout celou trať, přen. zvládnout to

down: go downsnížit se, (po)klesnout, jít dolů úroveň, množství

drain: go down the drainpřijít nazmar/vniveč, jít do háje

easy: easy come, easy golehce nabyl, lehce pozbyl majetek

easy: go easy on sthšetřit s čím, nepřehánět to s čím s alkoholem ap.

easy: go easy on sbbýt hodný na koho

end: go off the deep endpominout se, zcvoknout se

far: as far as it goes(jen) do určité míry pravdivý, dobrý ap.

far: go fardotáhnout to daleko v kariéře ap.

further: go further with sth, take sth furtherpokročit, udělat pokrok v čem, postoupit dál s čím

go: be going to do sthchystat se, hodlat, mít v úmyslu udělat co

go: be goingslábnout, odcházet schopnosti ap., ztrácet nervy ap.

go: go all out for/to do sthdělat vše pro co/proto aby

go: anything goesvšechno je možné, všechno jde

go: as things gojak už to tak chodí

go: as you go alongza pochodu, v průběhu času, postupně bez předchozích příprav

go: Go for it.Jdi do toho., Jdi na to.

go: have a go at sbpustit se, navézt se do koho, vozit se po kom zkritizovat někoho

go: have a go at sthzkusit, prubnout co udělat

go: Where do we go from here?Tak co teď?, Co budeme dělat? při řešení problému

go: on the go(stále) aktivní, v pohybu, rozlítaný

go: my heart/sympathy goes out to him(sou)cítím s ním

go: to godo konce zbývat do uplynutí ap.

go: to gos sebou k odnesení z restaurace ap.

go along: be going alongjít, běžet, vyvíjet se jak záležitost, vývoj ap.

go around: be going aroundkolovat, šířit se zvěst ap.

gone: be gonebýt pryč, zmizet

go on: be going ondít se, konat se

go on: Go on!Do toho!, No tak!

go on with: be enough to be going on withprozatím stačit, být zatím tak akorát

go with: be going withchodit, mít poměr s kým

go with: go (well) withsth hodit se k čemu barvy ap.

grain: go against the grain of sthpříčit se, odporovat čemu

ground: go to groundschovat se, ukrýt se

hammer: go at sth hammer and tongsdělat co s vervou, pořádně se do čeho obout

head: go over sb's headbýt nad čí chápání

here: here goesa je to tady před obtížným, nepříjemným úkolem

here: here we go (again)už je to tady zas, to je pořád dokola

history: go down in historyvejít do dějin zůstat v povědomí lidí

hungry: go hungryhladovět, být hlady

ice-skating: go ice-skatingjít bruslit

keep: keep goingpokračovat, jít/jet dál, nepřestávat i přes únavu ap.

let: let go of sb/sthpustit, přestat držet koho/co

let: let go of sthnechat plavat, pustit z hlavy co, přestat se zabývat čím

let: let go of sthvzdá(va)t se čeho, rezignovat na co postoje, nadvlády ap.

let: let it gonech to být/plavat, přejít to, vykašlat se na to už neřešit

let: let osf gouvolnit se, odvázat se, hodit všechno za hlavu

let: let osf gozpustnout, přestat o sebe dbát o zevnějšku osoby

light: go out like a lightodpadnout, padnout jak špalek, vytuhnout usnout

live: go liverozběhnout se, být zaveden do praxe, začít fungovat

mile: go the extra mile for sthvyvinout mimořádné úsilí pro co, snažit se, usilovat o co

mind: Mind how you go.Opatrujte se. při loučení

off: (gone) offzkažený jídlo

overboard: go overboard with sthpřehánět/přehnat to s čím

overdrive: go in(to) overdrivezabrat/rozjet to naplno, zapnout začít intenzivně dělat

pain barrier: go through the pain barrierpřekon(áv)at se, jít nad své možnosti, jít za hranice svých možností přes zranění, vyčerpání ap. - ve sportu

place: be going placesbýt na nejlepší cestě to někam dotáhnout, mít dobře našlápnuto

place: go placescestovat pro zábavu, chodit ven/za zábavou

public: go publiczačít veřejně obchodovat své akcie, vstoupit na kapitálový trh společnost

quest: go in quest of sth(jít) hledat co

rampage: go on the rampage(začít) řádit, vyvádět, rozběsnit se dav, zvíře ap.

raptures: be in raptures, go into rapturesabout/over sth BrE, kniž. být jako u vytržení, být na vrcholu blaha, rozplývat se nad čím

right: be going rightjít dobře, (vy)dařit se život

roof: go through the roofvyskočit, vyletět (nahoru) ceny, inflace ap.

round: go roundzajít na návštěvu, (za)stavit se na návštěvu

round: be going round and round in one's headhonit se hlavou komu myšlenky ap.

round: be going the roundskolovat, povídat se, vykládat se vtip, historka ap.

say: it goes without sayingto se rozumí samo sebou, to je zcela jasné