Hlavní obsah

let [let]

Slovesopt&pp let

 1. nechat, dopustit co stát se ap.Don't let it upset you.Nenech se tím vyvést z míry.
 2. sb do sth dovolit komu co, nechat koho udělat coLet me see it.Ukaž mi to.Let him go.Nechte ho jít., Ať (si) jde. propusťte jej
 3. sb swh pustit koho kam dovnitř, ven ap.
 4. let me vyjadřuje zdvořilou nabídkudovol(te) mi (, abych)
 5. let's, let us vyjadřuje výzvurozkazovací způsob pro 1. osobu mn. číslaLet's go.Pojďme., Jdeme!
 6. , nechť vyjádření doporučení nebo žádostiLet them not send it.Ať to neposílají.
 7. BrEpronajmout, dát k pronájmurooms to letpokoje k pronájmu/pronajmutí

Fráze

 1. let alone natož, neřkuli, nemluvě o
 2. let sb/sth be nechat být koho/co
 3. let go of sb/sth pustit, přestat držet koho/co
 4. let go of sth nechat plavat, pustit z hlavy co, přestat se zabývat čím
 5. let go of sth vzdá(va)t se čeho, rezignovat na co postoje, nadvlády ap.
 6. let it go nech to být/plavat, přejít to, vykašlat se na to už neřešit
 7. let osf go uvolnit se, odvázat se, hodit všechno za hlavu
 8. let osf go zpustnout, přestat o sebe dbát o zevnějšku osoby
 9. let sb know dát vědět komu
 10. let slip prořeknout se, nechtěně vyzradit informaci
 11. let loose vydat, vypustit zvuk ap.

Vyskytuje se v

cat: pustit si pusu na špacír, vykecat to nechtěně vyzraditlet the cat out of the bag

face: Přiznejme si (to)., Co si budeme nalhávat.Let's face it

fly: at sb vyletět na koho, pustit se do koholet fly

guard: ztratit ostražitost, přestat si dávat pozorlower one's guard, let one's guard down

hair: odvázat se, uvolnit se, chovat se přirozenělet one's hair down

let: dovol(te) mi (, abych)let me

let down: zklamat, zradit, nechat ve štychu koho nesplnit sliblet sb down

let in: pustit dovnitř, vpustit koholet sb in

let in on: sth prozradit komu co, hovor. podělit se s kým o co, zasvětit koho do čeho tajemství, zprávy ap.let sb in on

let into: sth zasvětit koho do čeho plánů, tajemství ap., prozradit komu colet sb into

let off: sth hl. BrE odpustit, prominout komu co, zprostit koho od čeho nenutit dělatlet sb off

say: řekněme, například, dejme tomu uvození(let's) say

see: okamžik, počkat, moment hned si vzpomenu ap.let's/let me see

side: (u)dělat ostudu rodině, známým ap.let the side down

slide: nechat upadnout co, nestarat se o co, nedbat na colet sth slide

slip: nechtěně prozradit co, prořeknout selet slip sth

steam: vybít se, uvolnit se, odreagovat selet off steam

air-to-air: air-to-air refuellingtankování za letu

back: a few years backpřed pár lety

bar: odstranit veškeré zábranylet down all the bars

charter: charter (flight)charterový let najatým letadlem

direct: direct flightpřímý let, přímá letecká linka

domestic: domestic flightvnitrostátní let

early: in the early 90sna začátku 90. let

eighty: late nineteen eightieskonec osmdesátých let dvacátého století

flight: connecting flight(letecký) přípoj, navazující let

haul: long-haul flightdálkový let

hungry: hungry yearshladová léta nouze ap.

in: prozradit komu co, zasvětit koho do čeholet sb in on sth

in-flight: in-flight refuellingtankování za letu

internal: internal flightvnitrostátní let

jiffy: in a jiffyza chvilku, cobydup, v cuku letu

joy: joy flightvyhlídkový let

later: later yearsposlední léta života, závěrečná epocha

lead: pustit/dát psa z vodítka/na vodítkolet/put the dog off/on the lead

long-haul: long haul flightdálkový let

loose: vydat ze sebe zvuk ap., pustit psa ap., seslat, dát průchod emocím ap., uvolnitlet loose

missile: cruise missilestřela s plochou dráhou letu

onward: onward flightnavazující let

run away with: nechat se unést/zmítat/ovládat emocemilet/allow one's emotions run away with one

sight: nespustit koho z očí, nepustit koho z dohledu, stále koho sledovatnot let sb out of one's sight

sightseeing: sightseeing flightvyhlídkový let

space: space flightvesmírný let

suitable: not suitable for children under fivenevhodný pro děti do pěti let hračka ap.

summer: last summerloni v létě

yell: zařvat, zakřičet, vykřiknoutlet out a yell

age: What is your age?, What age are you?Kolik je ti let?

billion: 5 billion years5 miliard let

board: Flight 132 is now boarding.Nastupujte na let 132.

explain: Dovolte, abych vám to vysvětlil.Let me explain it to you.

finish: Nech(te) mě domluvit.Let me finish.

get out: Vypadneme odsud.Let's get out of here.

go: Pojďme se projít.Let's go for a walk.

guess: Nech mě hádat.Let me guess.

hear: Ozvi se mi., Dej o sobě vědět.Let me hear from you.

him: Nech mě s ním promluvit.Let me talk to him.

hope: Doufejme, že ...Let's hope that ...

immediately: Dej mi vědět hned jak to dokončíš.Let me know immediately after you've finished it.

introduce: Dovolte, abych se představil.Let me introduce myself.

assume: předpokládejme, že...let's assume

late: in the late 1990'sna konci devadesátých let

leave off: Začneme tam, kde jsme přestali.Let's start from where we left off.

let's: Pojďme., Jdeme.Let's go.

live: And he lived to be 98.A dožil se 98 let.

matter: No matter how old I am ...Nehledě na to, kolik je mi let ...

may: The disease may not show for years.Nemoc se (třeba) nemusí po několik let projevit.

dát: dát vědět komulet sb know

do: Do toho!Dělej Go ahead., Posluž si Be my guest., povzbuzování Go go go!, na hokeji, fotbale ap. Let's go!

nechat: nechat jít koho pustitlet sb go

odběr: odběr (krve)taking of blood, blood draw, hromadné dárcovství blood collection, pouštění žilou blood-letting, phlebotomy

ostuda: (u)dělat ostudu komudisgrace sb, embarrass sb, bring shame on sb, BrE let the side down, ztrapnit ap. show sb up

pronájem: k pronájmufor/to rent, to let

pronajmutí: k pronajmutífor rent/hire, na podnájem též BrE to let

pustit: pustit koho dovnitř/venlet/allow sb in/out

rozjet: rozjet toproces ap. start the ball rolling, rozbalit to, kapela ap. let (it) rip

spustit: loď. spustit kotvucast/drop anchor, let down the anchor

srozuměná: dát na srozuměnou komudát vědět let sb know, oficiálně sdělit notify sb, hl. nepřímo give sb to understand, veřejně make it known

teprve: co teprve natožlet alone

udělat: udělat ostudu komurodině, známým ap. let the side down, disgrace sb

unést: nechat se unést emocemiget carried away, let one's emotions run away with one

vědět: dát vědět komulet sb know

vědomí: dát co komu na vědomínotify sb of sth, let sb know sth

vpustit: vpustit koho dovnitřlet sb in(side), allow sb in

vybraná: dát komu na vybranoulet sb choose, give sb a choice of sth

aby: Jenom aby!Let's hope!, Hopefully!, kéž by If only!

domluvit: Nechte mne prosím domluvit.Please, let me finish.

doufat: Doufejme, že ...Let's hope that ...

dovnitř: Pusť mě dovnitř!Let me in!

dovolit: Dovolte, abych se představil.Let me introduce myself.

hádat: Nech mě hádat.Let me guess.

ho: Nepouštěj ho dovnitř.Don't let him in.

jeho: Jeho dovnitř nepouštěj.Don't let him in.

jej: Nepouštěj jej ven.Don't let him out.

jet: Pojedeme taxíkem.Let's take a cab.

jimi: Nenechte se jimi odradit.Don't let them discourage you.

jít: Jdeme!Let's go!

na: Jdeme na to.Let's do it., začněme Let's get started.

nám: Dejte nám vědět.Let us know.

natož: Neumím uvařit ani čaj, natož večeři.I cannot make a tea, let alone cook the dinner.

ne: Tak jdeme, ne?Let's go, shall we?

němu: Půjdeme k němu.Let's go to his place.

odradit: Nenechte se (tím) odradit.Don't be/get discouraged (by it)., Don't let it discourage you.

oznámit: Oznámím mu to.I will inform him., I will let him know.

ozvat se: Ozvi se mi!Let me hear from you!

podívat se: Ukaž, podívám se na to.Let me see.

pomoct: Ukažte, pomůžu vám.Let me help you.

prohodit: Prohodíme si místa.Let's swap seats.

projít se: Pojďme se projít.Let's go for a walk.

prozradit: Prozradím vám malé tajemství.I'll let you in on a little secret.

předbíhat: Ale nepředbíhejme. pěkně popořaděFirst things first., začněme od začátku Let's start at the beginning.

předem: Dejte nám vědět předem.Let us know in advance.

předpokládat: Předpokládejme, že ...Let's assume that ...

představit: Dovolte mi, abych představil svoji ženu.Let me introduce you to my wife.

představit se: Dovolte mi, abych se představil.Let me introduce myself.

překvapit: Překvapíme ho!Let's surprise him!

přestávka: Uděláme si přestávku.Let's have/take a break.

rozptylovat: Nenechte se tím rozptylovat.Don't let it distract you.

strhnout: Nechal se strhnout. uvolnil seHe let himself go.

tedy: Začněme tedy.Let's start then.

ukázat: Ukaž (mi to).Let me see (it).

ven: Pusť mě ven!Let me out!

vybrat: dát vybrat komulet sb choose

vypadnout: Vypadneme odsud!Let's get (the hell) out of here!

vypustit: Vypustili jsme psy.We let the dogs out.

zanechat: zanechat koho o samotěleave/let sb alone

zmizet: Zmizíme odsud.Let's get (to hell) out of here.

znepokojovat: Nenech se tím znepokojovat.Don't let it worry you.

zvědavý: To jsem zvědavý, jak to uděláš.Let's see you do it.

džin: (vy)pustit džina z láhvelet the genie out of the bottle

hasit: Nehas, co tě nepálí.Mind your own business., Let sleeping dogs lie.

holičky: nechat koho na holičkáchleave sb in the lurch/high and dry, let sb down, AmE,hovor. leave sb twist in the wind, hang sb out to dry

list: přen. Obraťme list.Let's change the subject., Let's drop this subject.

muk: Nikomu o tom ani muk.Keep mum on it!, Mum's the word., Let's keep it secret.

odpustit: Odpusťme si, co jsme si.Let bygones be bygones.

podusit: nechat koho podusit (ve vlastní šťávě)let sb stew (in his own juice)

popustit: popustit uzdu fantaziilet one's imagination run riot, engage in a flight of fancy

schválně: Tak schválně! jsem zvědav, jak to udělášLet's see you do it!

světlo: Budiž světlo!Let there be light!

bledě: bledě modré očipale blue eyes

bledý: bledý závistípale with envy

laťový: laťový plotpaling, picket fence

světlý: světlé pivopale beer, hl. nízkoalkoholické light beer, silné, kvašené ale

pálit: Fire!Pal(te)!

smrt: bledý jako smrtas pale as death

stěna: bledý jako stěnaas white/pale as a sheet

complexion: mastná/suchá/světlá pleťoily/dry/pale complexion

insignificance: jevit se zcela bezvýznamným v porovnání ap.pale into insignificance

pale: (z)blednoutturn/go/become pale

turn: zblednoutturn pale