Hlavní obsah

let [let]

Slovesopt&pp let

 1. nechat, dopustit co stát se ap.Don't let it upset you.Nenech se tím vyvést z míry.
 2. sb do sth dovolit komu co, nechat koho udělat coLet me see it.Ukaž mi to.Let him go.Nechte ho jít., Ať (si) jde. propusťte jej
 3. sb swh pustit koho kam dovnitř, ven ap.
 4. let me vyjadřuje zdvořilou nabídkudovol(te) mi (, abych)
 5. let's, let us vyjadřuje výzvurozkazovací způsob pro 1. osobu mn. číslaLet's go.Pojďme., Jdeme!
 6. , nechť vyjádření doporučení nebo žádostiLet them not send it.Ať to neposílají.
 7. BrEpronajmout, dát k pronájmurooms to letpokoje k pronájmu/pronajmutí

Fráze

 1. let alone natož, neřkuli, nemluvě o
 2. let sb/sth be nechat být koho/co
 3. let go of sb/sth pustit, přestat držet koho/co
 4. let go of sth nechat plavat, pustit z hlavy co, přestat se zabývat čím
 5. let go of sth vzdá(va)t se čeho, rezignovat na co postoje, nadvlády ap.
 6. let it go nech to být/plavat, přejít to, vykašlat se na to už neřešit
 7. let osf go uvolnit se, odvázat se, hodit všechno za hlavu
 8. let osf go zpustnout, přestat o sebe dbát o zevnějšku osoby
 9. let sb know dát vědět komu
 10. let slip prořeknout se, nechtěně vyzradit informaci
 11. let loose vydat, vypustit zvuk ap.

Vyskytuje se v

budoucí: in the years to comev budoucích letech

čtyřicátý: the fortiesčtyřicátá léta

dálkový: long-haul flightsdálkové lety

dát: dát vědět komulet sb know

devadesátý: in the early ninetieszačátkem devadesátých let

dívčí: girlhooddívčí léta

do: Do toho!Dělej Go ahead., Posluž si Be my guest., povzbuzování Go go go!, na hokeji, fotbale ap. Let's go!

dvacátý: the twentiesdvacátá léta

kosmický: space flightskosmické lety

let: in flight, během during the flightza/v letu

loni: last summerloni v létě

mezipřistání: nonstop flightlet bez mezipřistání

osmdesátý: the eighties, the 80'sosmdesátá léta

padesátý: the fiftiespadesátá léta

pravidelný: regular flightpravidelný let

raketa: cruise missileraketa s plochou dráhou letu

sedmdesátý: the seventies, the 70'ssedmdesátá léta

střemhlavý: nose-dive, nosedivelet. střemhlavý let

šedesátý: the sixtiesšedesátá léta

třicátý: in the thirtiesve třicátých letech

vnitrostátní: domestic flightvnitrostátní let

aby: Jenom aby!Let's hope!, Hopefully!, kéž by If only!

: Ať jde!Let him go!

být: I'm twenty five.Je mi dvacet pět (let).

devatenáctý: eighteen eightiesosmdesátá léta devatenáctého století

domluvit: Nechte mne prosím domluvit.Please, let me finish.

doufat: Doufejme, že ...Let's hope that ...

dovnitř: Pusť mě dovnitř!Let me in!

dovolit: Dovolte, abych se představil.Let me introduce myself.

dovršit: turn 18, reach 18 (years of age), reach the age of 18dovršit 18 let

hrozit: He is facing up to six years in prison.Hrozí mu až šest let vězení.

kolik: How old are you?, What is your age?Kolik je ti let?

koncem: in the late ninetieskoncem devadesátých let

konec: in the late ninetiesna konci devadesátých let

léto: in (the) summerv létě

pozdní: late summerpozdní léto

sólový: solo flightlet. sólový let

trvat: How long does the flight take?Jak dlouho trvá let?

věk: at the age of fortyve věku čtyřiceti let

vesmír: space flightslety do vesmíru

vězení: sentence sb to ten year's imprisonmentodsoudit koho k deseti letům vězení

vrchol: high tide/summervrchol přílivu/léta

začátek: in the early 90sna začátku 90. let

žhavý: scorching/blazing/blistering summeržhavé léto

džin: (vy)pustit džina z láhvelet the genie out of the bottle

air-to-air: air-to-air refuellingtankování za letu

back: a few years backpřed pár lety

bar: odstranit veškeré zábranylet down all the bars

charter: charter (flight)charterový let najatým letadlem

direct: direct flightpřímý let, přímá letecká linka

domestic: domestic flightvnitrostátní let

early: in the early 90sna začátku 90. let

eighty: late nineteen eightieskonec osmdesátých let dvacátého století

flight: connecting flight(letecký) přípoj, navazující let

babí: Indian summer, kolem 18. října St Luke's summer, kolem 11. listopadu St Martin's summerbabí léto

haul: long-haul flightdálkový let

hungry: hungry yearshladová léta nouze ap.

in: prozradit komu co, zasvětit koho do čeholet sb in on sth

cat: pustit si pusu na špacír, vykecat to nechtěně vyzraditlet the cat out of the bag

face: Přiznejme si (to)., Co si budeme nalhávat.Let's face it

fly: at sb vyletět na koho, pustit se do koholet fly

guard: ztratit ostražitost, přestat si dávat pozorlower one's guard, let one's guard down

hair: odvázat se, uvolnit se, chovat se přirozenělet one's hair down

let: dovol(te) mi (, abych)let me

let down: zklamat, zradit, nechat ve štychu koho nesplnit sliblet sb down

let in: pustit dovnitř, vpustit koholet sb in

let in on: sth prozradit komu co, hovor. podělit se s kým o co, zasvětit koho do čeho tajemství, zprávy ap.let sb in on

let into: sth zasvětit koho do čeho plánů, tajemství ap., prozradit komu colet sb into

let off: sth hl. BrE odpustit, prominout komu co, zprostit koho od čeho nenutit dělatlet sb off

say: řekněme, například, dejme tomu uvození(let's) say

see: okamžik, počkat, moment hned si vzpomenu ap.let's/let me see

side: (u)dělat ostudu rodině, známým ap.let the side down

slide: nechat upadnout co, nestarat se o co, nedbat na colet sth slide

slip: nechtěně prozradit co, prořeknout selet slip sth

steam: vybít se, uvolnit se, odreagovat selet off steam

in-flight: in-flight refuellingtankování za letu

internal: internal flightvnitrostátní let

jiffy: in a jiffyza chvilku, cobydup, v cuku letu

joy: joy flightvyhlídkový let

later: later yearsposlední léta života, závěrečná epocha

lead: pustit/dát psa z vodítka/na vodítkolet/put the dog off/on the lead

long-haul: long haul flightdálkový let

loose: vydat ze sebe zvuk ap., pustit psa ap., seslat, dát průchod emocím ap., uvolnitlet loose

missile: cruise missilestřela s plochou dráhou letu

onward: onward flightnavazující let

run away with: nechat se unést/zmítat/ovládat emocemilet/allow one's emotions run away with one

sight: nespustit koho z očí, nepustit koho z dohledu, stále koho sledovatnot let sb out of one's sight

sightseeing: sightseeing flightvyhlídkový let

space: space flightvesmírný let

suitable: not suitable for children under fivenevhodný pro děti do pěti let hračka ap.

summer: last summerloni v létě

teen: teen years(období) dospívání, telecí léta věk 13-19 let

test: test flightzkušební let

travel: space travellety do vesmíru

year: year of graceléta páně

yell: zařvat, zakřičet, vykřiknoutlet out a yell

age: What is your age?, What age are you?Kolik je ti let?

billion: 5 billion years5 miliard let

board: Flight 132 is now boarding.Nastupujte na let 132.

explain: Dovolte, abych vám to vysvětlil.Let me explain it to you.

finish: Nech(te) mě domluvit.Let me finish.

get out: Vypadneme odsud.Let's get out of here.

go: Pojďme se projít.Let's go for a walk.

guess: Nech mě hádat.Let me guess.

assume: předpokládejme, že...let's assume