Hlavní obsah

podívat se

Dokonavé sloveso

  1. (pohlédnout) na koho/co (take a) look at sb/sth(zkontrolovat) check (to see)(zjistit zda) seePodívej se jestli to drží.Check if it holds.
  2. (do knihy ap.) do čeho take a look in sth(ověřit) consult sth, refer to sth(vyhledat slovíčko) look sth uppodívat se do slovníkuconsult the dictionary
  3. (navštívit) za kým visit sb, look sb up, (go to) see sb
  4. hovor.(poohlédnout se) po kom/čem look (around) for sb/sth, go and see where sb/sth is
  5. hovor.(posoudit ap.) na co examine, inspect, see into sth, take a look at sthUkaž, podívám se na to.Let me see.

Vyskytuje se v

sebe: Podívej se na sebe!Look at yourself.

slovník: podívat se do slovníkuconsult a dictionary

zblízka: podívat se na co zblízkatake a close look, look closely at sth

zrcadlo: (po)dívat se do zrcadlalook in the mirror

pravda: podívat se pravdě do očíface the truth

away: odvrátit pohled od čeho, podívat se jinamlook away from sth

cast: pohlédnout, podívat se, vrhnout pohled, hodit pohledem na koho/cokniž. cast one's eyes at sb/sth

close: podívat se na co zblízka, důkladně prozkoumat cotake a close look at sth

face: podívat se pravdě do očíface the truth

have: podívat se na cohave a look at sth

look: odvrátit zrak, podívat se jinamlook the other way

reproach: podívat se na koho vyčítavělook at sb with reproach

shoot: podívat se, zadívat se, vrhnout pohled na kohoshoot a glance/look/glare at sb

at: Podívej se na mě.Look at me.

consult: podívat se do slovníkuconsult the dictionary

see: Podívej se, kdo je za dveřmi.See who is at the door.

underneath: Podívej se zespodu.Look underneath.

podívat se: Podívej se jestli to drží.Check if it holds.