Hlavní obsah

Spojka

  1. (nepřímá žádost) to(aby, účel) so thatPospěš, ať to nepropásneš.Hurry up so that you don't miss it.Řekni mu, ať přestane.Tell him to stop.Zavolej jim, ať to neposílají.Call them not to send it.
  2. (jedno jak) no matter how, howeverpomocí složenin s ever: whenever, whatever, wherever ap.Ať se snažila jakkoli ...However much/No matter how she tried ...Ať se stane cokoli ...Whatever happens, Come what may ...
  3. (vyj. sloučení, vyloučení)ať je (to) ... nebobe it ... or

Vyskytuje se v

žít: žijekdo/co při skandování ap. long live sb/sth, long may sb live, up (with) sth/sb!

stát: to stojí, co to stojí, stůj co stůjno matter what the cost, at any cost, at all costs, regardless of the cost

cokoli: už si myslíte cokoli ...Whatever you may think ...

dařit se: se daří!Good luck!

jakkoli: to děláš jakkoli.No matter how you do it.

který: je to, který chce.Whichever it is.

napadnout: tě to ani nenapadne!Don't even think about it!, Don't you dare!

pozor: Dávej pozor, to nerozbiješ.Be careful not to break it.

připomenout: Připomeň mi, mu zavolám.Remind me to call him.

říct: Řekni mu, přestane.Tell him to stop.

: jsi pryč!Be off now!, Get off!

vidět: už tě tu nevidím.Get lost.

propadnout se: se propadnu, jestli ...I'll be damned if ...

zamést: si každý nejdříve zamete před vlastním prahem.People who live in glass houses should not throw stones.

be: Be it alcohol or drugs ... je to alkohol nebo drogy ...

careful: Be careful not to break it.Dávej pozor to nerozbiješ.

enjoy: Enjoy your meal.Dobrou chuť., Nechte si chutnat., vám chutná.

have: I had him call her.Přesvědčil jsem ho, jí zavolá.

however: however big he is je sebevětší

let: Let him go.Nechte ho jít., (si) jde. propusťte jej

let: Let them not send it. to neposílají.

long: Don't be long. ti to dlouho netrvá., Brzy se vrať.

may: Long may it continue. to trvá dlouho.

sure: Make sure you don't lose it! to neztratíš!

way: Have it your (own) way. je po tvém., Udělej to, jak chceš.

whatever: I'll stay whatever happens.Zůstanu, se stane cokoli.

whatever: Whatever doubts you have ... máte jakékoli pochybnosti...

wherever: Wherever I go ...Kamkoli jdu ..., jdu kamkoli.

whether: whether they said it aloud or not už to řekli nahlas nebo ne

whoever: whoever wins the election vyhraje volby kdokoli

save: God save the king! žije král!, Bůh ochraňuj krále!