Hlavní obsah

stát

Nedokonavé sloveso

 1. (v pozoru ap.) stand, be standingstát komu v cestěbe in sb's waystát nehnutěstand stillstát na strážistand guardstát ve frontěbe queuing up, wait in a queue/AmE line, na co queue for sth
 2. (o předmětech) stand(nacházet se) be (situated)Jeden dům zůstal stát.One house remained standing.
 3. (nehýbat se) be stationary, stand, be still(nevyužité stroje ap.) be idleStůj!Stop!, voj. Halt!zůstat státstop, halt
 4. (zaujímat místo) stand, bestát stranou dění ap.stand aside
 5. přen.(před rozhodnutím ap.) před čím be facing sth, be faced with sth
 6. (podporovat někoho) za kým support sb, při kom stand, stick by sbBudu stát při tobě.I will stand by you.
 7. stát (si) (vést si) be doing
 8. stát (si) (trvat na něčem) za čím stand by, hold by sthstát si (pevně) za svýmstand firm/pat, hold/stand one's ground, hovor. stick to one's guns
 9. (přát si) o koho/co care for sb/sth(chtít) want sb/sth(mít zájem) be interested in sb/sthStojíš ještě o mě?Do you still care for me?

Nedokonavé sloveso

 1. (o ceně) cost, beKolik to stojí?How much is it/does it cost?Stálo nás to asi ...It cost us about ...
 2. (vyžadovat úsilí ap.) koho co cost sb sthať to stojí, co to stojí, stůj co stůjno matter what the cost, at any cost, at all costs, regardless of the cost
 3. (zasluhovat) za co be worth sth, be worthy of sthstát za zmínkube worthy of notice, be worth mentioningStojí to za to?Is it worth it?Stojí to za vidění.It is worth seeing.

Vyskytuje se v

ball: start the ball rolling (on) sthrozjet to, spustit to, uvést věci do pohybu

bump start: bump-start(nouzově) nastartovat roztlačením, roztlačit motorové vozidlo

grid: (starting) gridstartovní rošt

start off: start sb offpřivést koho k čemu zálibě, činnosti

start off: start sth offodstartovat co, spustit co

acceptance: gain acceptancestát se obecně přijímaným, najít své zastánce, ujmout se, uchytit se názor ap.

all: not at allvůbec ne, není zač, rádo se stalo

apart: stand with one's legs apartstát s nohama od sebe

at: stand at easestát v pohovu

away: stand awayodstávat límeček ap., stát opodál z respektu ap.

back: stand back to backstát zády k sobě

Baltic: Baltic statespobaltské státy

care: be in carebýt v péči státu dítě

carry: AmE carry the state/areazískat většinu hlasů ve státě/v oblasti ve volbách

church: separation of church and stateoddělení církve od státu

clear: clear across the statepřes celý stát

common currency: become common currencystát se obecně přijímaným (faktem)

contiguous: 48 contiguous states48 sousedících států USA bez Aljašky a Havaje

crouch: sport. crouch startnízký start

early: make an early startvyrazit velmi brzy

erect: stand erectstát vzpřímeně

face: be faced with sthstát před čím, být postaven před co problém ap.

false start: make a false startulít start

fast: stand faststát si (pevně) za svým, být neústupný

finish: from start to finishod začátku do konce

fresh: fresh startnový začátek s čistým štítem ap.

hit: be a hit with sbstát se hitem, být velice populární u koho

hold: hold by sthlpět na čem, držet se čeho, stát si za čím

home: new home startspočet nově rozestavěných domů/započatých staveb

homeland: homeland securityvnitřní bezpečnost (státu) hl. proti terorismu

involved: be involved in an accidentstát se účastníkem nehody

line: starting linestartovní čára

mainstream: go mainstreamstát se mainstreamovou záležitostí, posunout se do hlavního proudu

mention: too few/little to mentiontak málo, že to nestojí za řeč

neighbour: neighbour statessousední státy

non-member: non-member statenečlenský stát

note: be worthy of notestát za pozornost

pit: be pitted against sb/sthbýt postaven, stát proti komu/čemu protivníkovi ap.

place: BrE assisted placemísto dotované státem studijní ap.

possessed: become possessed of sthstát se vlastníkem čeho

refuse: The car refused to start.Auto nechtělo nastartovat.

row: start a rowzačít hádku

salary: starting salarynástupní plat

starting: starting blocksstartovní bloky ve sprintu

starting: starting linestartovní čára

starting: starting pistolstartovací pistole

starting: starting handlestartovací klika motoru ap.

starting: starting timedoba rozběhu

accident: He was involved in a car accident.Stal se účastníkem dopravní nehody.

anything: Anything can happen.Může se stát cokoliv.

apart: He stood some distance apart.Stál kousek stranou.

as: The play started as I got there.Hra začala, jakmile jsem tam přišel.

behind: Who is behind that?Kdo za tím stojí?

between: She stood between two trees.Stála mezi dvěma stromy.

board: This goes by the board today.Dnes o to nikdo nestojí.

case: I took an umbrella in case it started to rain.Vzal jsem si deštník, kdyby náhodou začalo pršet.

certain: This is certain to happen.To se jistě stane.

cost: How much does it cost?Kolik to stojí?

false start: He got off to a false start.Začátek mu nevyšel. uspěchal to ap.

grow: I started growing my beard.Nechal jsem si růst vousy.

how: How much is it?Kolik to stojí?

keep: Can you keep it from happening again?Můžeš zabránit, aby se to stalo znova?

keep: It is worth keeping at it.Stojí za to v tom pokračovat.

leave off: Let's start from where we left off.Začneme tam, kde jsme přestali.

more: It cost more than 250 pounds.Stálo to více než 250 liber.

much: Do you care for it? – Too much.Stojíš o to? – Strašně moc.

much: How much is it?Kolik to stojí?

over: It costs over one million.Stojí to přes milión.

overall: How much will it cost overall?Kolik to bude stát celkem?

own: He started a company of his own.Založil svou vlastní firmu.

used: He started doing things he didn't use to do.Začal dělat věci, které dříve nedělal.

well: Well, we can start.(Takže) můžeme začít.

would: The car wouldn't start.Auto nechtělo nastartovat.

boggle: the mind boggles at sthnad čím zůstává rozum stát, co je za hranicí chápání

hold: hold one's groundneustoupit, nedat se, stát si za svým

cesta: dát/vydat se na cestuset out (for a journey), embark on/start a journey, hit the road, hl. řidič, po silnici take to the road

cuknout: cuknout sebouleknutím start, trhnout jerk, bolestí ap. wince, flinch

čára: sport. startovní čárastarting line

dát se: dát se na útěkstart to flee, take flight

chod: uvést do chodustart up, rozběhnout get/set sth working/going, přimět k fungování get sth to work

letmý: letmý startflying start

listina: startovní listinastart list

nástupní: nástupní platstarting salary

pohyb: dát se do pohybuget/start moving

propadnout: propadnout panicestart to panic, hovor. press the panic button

prvopočátek: od prvopočátkufrom the outset/very start

rozjet: rozjet toproces ap. start the ball rolling, rozbalit to, kapela ap. let (it) rip

start: pevný/letmý startstanding/flying start

startovní: startovní pistole/výstřel/čárastarting pistol/shot/line

trhnout: trhnout sebouúlekem ap. start, kousek se pohnout jerk, zatřást se jolt, bolestí flinch, wince