Hlavní obsah

between [bɪˈtwiːn]

Předložka

  1. mezi dvěma subjekty ap.She stood between two trees.Stála mezi dvěma stromy.What is the difference between them?Jaký je mezi nimi rozdíl?between timesobčas, sem tam, mezitím
  2. stand between sb and sth stát mezi kým a čím, bránit komu v čem, dělit koho od čeho o cíli ap.
  3. společně, dohromady, celkem mít

Vyskytuje se v

bit: get the bit between one's teethzakousnout se do toho s nadšením do nějaké práce

choose: nothing to choose betweentěžko vybírat, je to jedno jak druhé, o dvou lidech jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet

comparison: there is no comparison between sth and sthco je nesrovnatelné s čím daleko lepší ap.

few: few and far betweenvzácný, řídký výskytem

line: draw a line betweenjasně rozlišit, oddělit dvě věci, fakty ap.

love: there is no love lost between themnemají se (zrovna) v lásce

rock: between a rock and a hard placemezi dvěma ohni, mezi mlýnskými kameny každá z alternativ je nepříjemná

comparison: draw a comparison between sth and sthporovnat co s čím, udělat srovnání čeho s čím

divide: close/narrow the divide between sbpřeklenout/zmenšit propast mezi kým

divide: divide between rich and poorpropast mezi bohatými a chudými

mediate: mediate between sb and sbdělat prostředníka mezi kým a kým

world war: between the two world warsmezi dvěma sv. válkami

come between: Money can never come between us.Peníze nás nikdy nerozdělí.

range: temperatures ranging between ...teploty pohybující se v rozmezí ...

service: There is no bus service between these towns.Mezi těmito městy nejezdí žádná autobusová linka.

bedpost: between you and me and the bedpost(jen) mezi námi (dvěma), mezi námi děvčaty

draw: draw the line betweenjasně rozlišovat v posuzování ap.

gatepost: between you, me, and the gatepostjenom mezi námi přísně důvěrně

mezi: Něco mezi tím.Something in between.

poznat: Poznáš rozdíl mezi ...?Can you tell the difference between ...?

rozdíl: Jaký je rozdíl mezi ...?What's the difference between ...?

mezi: přen. číst mezi řádkyread between the lines

potácet se: potácet se mezi životem a smrtíhover between life and death

propast: překlenout propast mezi čímbridge the gap between sth

řádek: přen. číst mezi řádkyread between the lines

šafrán: čeho je jako šafránu velmi málosth is as scarce as hen's teeth, hl. BrE sth is thin on the ground, sth are few and far between

vrazit: přen. vrazit klín mezi koho rozeštvatdrive a wedge between sb

zmoklý: jako zmoklá slepicezdrchaný ap. crestfallen, with one's tail between one's legs, down at the mouth, mokrý wet as a drowned rat