Hlavní obsah

between [bɪˈtwiːn]

Předložka

  1. mezi dvěma subjekty ap.She stood between two trees.Stála mezi dvěma stromy.What is the difference between them?Jaký je mezi nimi rozdíl?
  2. stand between stát mezi kým a jeho cílem, bránit komu v čem
  3. společně, dohromady, celkem mít

Vyskytuje se v

bit: zakousnout se do toho s nadšením do nějaké práceget the bit between one's teeth

choose: těžko vybírat, je to jedno jak druhé, o dvou lidech jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacetnothing to choose between

comparison: co je nesrovnatelné s čím daleko lepší ap.there is no comparison between sth and sth

few: vzácný, řídký výskytemfew and far between

line: jasně rozlišit, oddělit dvě věci, fakty ap.draw a line between

love: nemají se (zrovna) v láscethere is no love lost between them

rock: mezi dvěma ohni, mezi mlýnskými kameny každá z alternativ je nepříjemnábetween a rock and a hard place

divide: propast mezi bohatými a chudýmidivide between rich and poor

mediate: dělat prostředníka mezi kým a kýmmediate between sb and sb

world war: mezi dvěma sv. válkamibetween the two world wars

come between: Peníze nás nikdy nerozdělí.Money can never come between us.

range: teploty pohybující se v rozmezí ...temperatures ranging between ...

service: Mezi těmito městy nejezdí žádná autobusová linka.There is no bus service between these towns.

bedpost: (jen) mezi námi (dvěma), mezi námi děvčatybetween you and me and the bedpost

draw: jasně rozlišovat v posuzování ap.draw the line between

gatepost: jenom mezi námi přísně důvěrněbetween you, me, and the gatepost

mezi: Něco mezi tím.Something in between.

poznat: Poznáš rozdíl mezi ...?Can you tell the difference between ...?

rozdíl: Jaký je rozdíl mezi ...?What's the difference between ...?

potácet se: potácet se mezi životem a smrtíhover between life and death

propast: překlenout propast mezi čímbridge the gap between sth

řádek: přen. číst mezi řádkyread between the lines

vrazit: přen. vrazit klín mezi koho rozeštvatdrive a wedge between sb

zmoklý: jako zmoklá slepicezdrchaný ap. crestfallen, with one's tail between one's legs, down at the mouth, mokrý wet as a drowned rat

between: stát mezi kým a jeho cílem, bránit komu v čemstand between