Hlavní obsah

line [laɪn]

Podstatné jméno

 1. čára, linka, liniedashed/broken/wavy/dash-and-dot linečárkovaná/přerušovaná/vlnitá/čerchovaná čárasolid lineplná čára silniční ap.starting linestartovní čáraborder linehraniční čára
 2. vráska
 3. mat.přímkaline segmentúsečka
 4. řada, fronta, zástuphovor. šňůra lidí, aut ap.
 5. řádek, řádka textuvýp. command linepříkazová řádka
 6. give sb lines nechat koho opisovat text za trest ve škole
 7. řádek básně, písně ap.lit.verš
 8. replika, text herce
 9. přen.poznámka, výrok, hláška pronesená věta ap.
 10. šňůra, (tenký) provaz, motouz, kabel, drátfishing linerybářský vlasecpower linesdráty elektrického vedení
 11. spojení, linka telefonníHold the line, please!Nezavěšujte, prosím!
 12. kanál, cesta pro tajný kontakt ap.
 13. trasa, linka dopravní
 14. trať železniční
 15. dopravní společnostshipping linelodní dopravní společnost
 16. AmEhranice správní i pomyslnástate linestátní hranice
 17. voj.linie, fronta válečná
 18. vedení, potrubí parní ap.
 19. postoj k problému
 20. přen.směr uvažování
 21. obor pracovníline of businesspředmět/obor podnikání
 22. druh zboží

Slovní spojení

advice line airline assembly line baseline beeline bikini line bloodline borderline bottom line branch line breadline chat-up line chatline clothesline coastline deadline dividing line fault line finishing line firing line front line goal line guideline hairline hardline headline helpline hemline hotline jawline lifeline line drawing line of sight line of vision line-up mainline neckline offline online outline party line picket line pipeline plumb line poverty line power line production line punchline scoreline shoreline sideline skyline slimline storyline streamline supply line tag line timeline touchline tramline waistline washing line waterline

Vyskytuje se v

během: během toho mezitím ap.meanwhile, někdy v té době (somewhere) along the line

běžící: běžící pásconveyor belt, celá linka assembly line

brusle: kolečkové bruslerollerskates, jednořadé Rollerblades, in-line skates

čára: plná čáracontinuous line, silniční též solid line

čekat: čekat ve frontěqueue, be queuing, AmE be lining up

dějový: dějová liniestory line

dělicí: dělicí čáradividing line

drát: dráty vysokého napětíhigh-voltage power lines

fronta: stát ve frontě na cobe queueing (up) for sth, be in a queue, AmE stand in line

hranice: na hranici/pod hranicí chudobybelow/on the poverty line/level

hraniční: hraniční čáraborderline, boundary line

kolečkový: kolečkové brusleroller skates, jednořadé in-line skates

linka: tech. výrobní/montážní/balicí linkaproduction/assembly/packaging line

nahodit: nahodit (udici)cast the (fishing) line

papír: linkovaný/čtverečkovaný papírlined/squared paper

plný: dopr. plná čára na silnicisolid line

pomezní: pomezní čárasport. sideline, hraniční boundary line

prádlo: šňůra na prádloclothesline, washing line

přerušovaný: přerušovaná čárabroken/dashed line

různoběžka: různoběžkyintersecting lines

řádek: výp. příkazový řádekcommand line

řadový: tech. řadový motorstraight/in-line engine

sázka: být v sázcebe at stake/at risk/hovor. on the line

sériový: sériová výrobaseries/serial/assembly-line production, průmyslová manufacture

služba: zabit při výkonu službykilled in the line of duty

startovní: startovní pistole/výstřel/čárastarting pistol/shot/line

střídání: sport. (hokejové) střídánícelé řady line change, pobyt hráče na ledě shift

šňůra: šňůra na prádloclothesline, washing line

trasa: trasa metraBrE underground/AmE subway line

útočný: sport. útočná řadaforward/attacking/v americkém fotbalu offensive line

vedení: elektrické vedenípower line(s)

vlnitý: vlnitá čárawavy line

vystát: vystát frontu na cohl. BrE queue, AmE stand in line, line up for sth

záložní: sport. záložní řadamidfield line

zlomkový: mat. zlomková čárafraction line

napsat: Napiš mi.Write to me., Drop me a line.

natáhnout: Natáhnul jsem šňůry.I stretched the lines.

obsadit: Zavěste, je obsazeno.Hang up, the line is busy/engaged.

pokládat: Nepokládejte! při telefonováníHang on!, Hold the line!

postavit se: postavit se do frontyjoin the queue/AmE line

rovný: rovná silnice/čárastraight road/line

řada: postavit se do řadyutvořit řadu form a line, line up, do fronty join the queue/AmE line

shora: druhý řádek shorathe second line from the top

silný: silná čárabold line

srovnat se: srovnat se do řadyline up, form a line

stát: stát ve frontěbe queuing up, wait in a queue/AmE line, na co queue for sth

stavět se: stavět se do fronty lidéBrE queue/AmE line up

stejný: ve stejné řaděin the same line

tečkovaný: tečkovaná čáradotted line

text: zapomenout text herecforget one's lines

tlustý: tlustá stěna/čárathick wall/line

zařadit se: zařadit se do frontyjoin the line

zásobovací: zásobovací trasasupply line/route

zavěšovat: Nezavěšuj(te)!Don't hang up!, Hold the line!

mezi: přen. číst mezi řádkyread between the lines

namastit: namastit si kapsu hl. nečestněline one's pockets

vybočit: vybočit z řadychovat se nekonformně step out of the line

vybočovat: nevybočovat z řadytoe the line

zajít: přen. zajít příliš dalekogo too far, go overboard, cross the line

zamilovat se: zamilovat se do koho až po ušifall head over heels in love with sb, fall for sb hook, line and sinker

zbaštit: zbaštit to i s navijákemfall for it hook, line and sinker

zlé: Všechno zlé je k něčemu dobré.Every cloud has a silver lining.

access: přípojka hl. telefonníaccess line

automated: automatická linkatech. automated line

brick: obezdívkastav. brick veneer/lining

chalk: značkovací šňůra, hovor. brnkačkachalk line

change: (hokejové) střídaní celé řadysport. line change

checkout: fronta u pokladnycheckout line

command: příkazový řádekvýp. command line

continuous: plná čáracontinuous line

dot: čerchovaná čáradot-dash line

dotted: tečkovaná čáradotted line

fault: zlomová linie/krageol. fault line/block

fire: vlézt komu do rány před hlaveňmove into sb's line of fire

front line: frontová vojskafront-line troops

hold: nepokládat, nezavěšovat telefonhold (the line)

imaginary: pomyslná čáraimaginary line

intersecting: různoběžkymat. intersecting lines

intersection: průsečniceline of intersection

lead: olovnicelead line

line: čárkovaná/přerušovaná/vlnitá/čerchovaná čáradashed/broken/wavy/dash-and-dot line

cast: nahodit udicicast (a fishing line)

drop: napsat (pár řádků) komudrop sb a line

firing line: pod palbou kritikyin the firing line

line up: dát do řady, seřadit věciline sth up

pocket: (na)mastit si kapsyline one's pockets

silver lining: Všechno zlé je k něčemu dobré.Every cloud has a silver lining.

sinker: úplně, bez váhání, i s navijákem uvěřit lži ap.hook, line and sinker

tread: postupovat obezřetně, chovat se opatrně vyvarovat se chybtread a fine line

lining: brzdové obloženíbrake lining

marker: lajnovačka na hřištěsport. line/field marker

melodic: melodická liniehud. melodic line

packaging: balicí linka/strojpackaging line/machine

railway: železniční traťrailway line

regiment: (řadový) pěší pluk(line) infantry regiment

segment: úsečkageom. line segment

shipping: (plavební) nákladní linkashipping line

solid: plná čárasolid line

starting: startovní čárastarting line

straight: přímkastraight line

throughput: průchodnost linkyline throughput

transit: spoj veřejné dopravyAmE transit line

unemployment: řady nezaměstnaných, nezaměstnaníAmE unemployment line

voltage: vysokonapěťové dráty, dráty vysokého napětíhigh-voltage power lines

wave: vlnovka, vlnitá čárawave line

wavy: vlnovkawavy line

bold: tučná/tlustá/silná čárabold line