Hlavní obsah

line [laɪn]

Podstatné jméno

 1. čára, linka, liniedashed/broken/wavy/dash-and-dot linečárkovaná/přerušovaná/vlnitá/čerchovaná čárasolid lineplná čára silniční ap.starting linestartovní čáraborder linehraniční čárado a line of sthdát si lajnu čeho drogy ap.
 2. vráska
 3. mat.přímkaline segmentúsečka
 4. řada, fronta, zástuphovor. šňůra lidí, aut ap.
 5. řádek, řádka textuvýp. command linepříkazová řádka
 6. give sb lines nechat koho opisovat text za trest ve škole
 7. řádek básně, písně ap.lit.verš
 8. replika, text herce
 9. přen.poznámka, výrok, hláška pronesená věta ap.
 10. šňůra, (tenký) provaz, motouz, kabel, drátfishing linerybářský vlasecpower linesdráty elektrického vedení
 11. spojení, linka telefonníHold the line, please!Nezavěšujte, prosím!
 12. kanál, cesta pro tajný kontakt ap.AmE hovor. get a line on sbpoinformovat se, něco si zjistit o kom
 13. trasa, linka dopravní
 14. trať železniční
 15. dopravní společnostshipping linelodní dopravní společnost
 16. AmEhranice správní i pomyslnástate linestátní hranice
 17. voj.linie, fronta válečná
 18. vedení, potrubí parní ap.
 19. postoj k problému
 20. přen.směr uvažování
 21. obor pracovníline of businesspředmět/obor podnikání
 22. druh zboží

Fráze

 1. (somewhere) along the line (někdy) v průběhu toho, časem, v průběhu času
 2. all along the line (po) celou dobu, od začátku (do konce)
 3. přen.all (the way) down the line, right down the line odshora dolů, úplně ve všem, (velice) důsledně bez výjimky
 4. draw the line at doing sth kategoricky odmítat co
 5. draw a line between jasně rozlišit, oddělit dvě věci, fakty ap.
 6. draw a line under sth udělat tlustou čáru za čím za aférou, obdobím ap.
 7. cross the line zajít příliš daleko v chování
 8. hovor.drop sb a line napsat (pár řádek) komu

Slovní spojení

advice line airline assembly line baseline beeline bikini line bloodline borderline bottom line branch line breadline chat-up line chatline clothesline coastline deadline dividing line fault line finishing line firing line front line goal line guideline hairline hardline headline helpline hemline hotline jawline lifeline line drawing line of sight line of vision line-up mainline neckline offline online outline party line picket line pipeline plumb line poverty line power line production line punchline scoreline shoreline sideline skyline slimline storyline streamline supply line tag line timeline touchline tramline waistline washing line waterline

Vyskytuje se v

cast: cast (a fishing line)nahodit udici

drop: drop sb a linenapsat (pár řádků) komu

fire: line of fire(očekávaný) směr střelby, linie palby

firing line: in the firing linepod palbou kritiky

front line: be in the front linebýt v přední linii

line up: line sth updát do řady, seřadit věci

line up: line up with sbpostavit se za koho

pocket: line one's pockets(na)mastit si kapsy

silver lining: Every cloud has a silver lining.Všechno zlé je k něčemu dobré.

sinker: hook, line and sinkerúplně, bez váhání, i s navijákem uvěřit lži ap.

tread: tread a fine linepostupovat obezřetně, chovat se opatrně vyvarovat se chyb

access: access linepřípojka hl. telefonní

automated: tech. automated lineautomatická linka

brick: stav. brick veneer/liningobezdívka

chalk: chalk lineznačkovací šňůra

change: sport. line change(hokejové) střídaní celé řady

checkout: checkout linefronta u pokladny

command: výp. command linepříkazový řádek

continuous: continuous lineplná čára

dot: dot-dash linečerchovaná čára

dotted: dotted linetečkovaná čára

fault: geol. fault line/blockzlomová linie/kra

fire: move into sb's line of firevlézt komu do rány před hlaveň

front line: front-line troopsfrontová vojska

hold: hold (the line)nepokládat, nezavěšovat telefon

imaginary: imaginary linepomyslná čára

intersecting: mat. intersecting linesrůznoběžky

intersection: line of intersectionprůsečnice

lead: lead lineolovnice

line up: line sb up for sthdomluvit čí účast na čem

line up: have sb/sth lined up for sthmít koho/co domluvené na co

lining: brake liningbrzdové obložení

marker: sport. line/field markerlajnovačka na hřiště

melodic: hud. melodic linemelodická linie

packaging: packaging line/machinebalicí linka/stroj

railway: railway lineželezniční trať

regiment: (line) infantry regiment(řadový) pěší pluk

segment: geom. line segmentúsečka

shipping: shipping line(plavební) nákladní linka

solid: solid lineplná čára

starting: starting linestartovní čára

straight: straight linepřímka

straight: ekon. straight-line depreciationrovnoměrné/lineární odpisování

throughput: line throughputprůchodnost linky

transit: AmE transit linespoj veřejné dopravy

unemployment: AmE unemployment lineřady nezaměstnaných, nezaměstnaní

unemployment: be in the unemployment linebýt nezaměstnaný

voltage: high-voltage power linesvysokonapěťové dráty, dráty vysokého napětí

wave: wave linevlnovka, vlnitá čára

wavy: wavy linevlnovka

bold: bold linetučná/tlustá/silná čára

busy: Hang up, the line is busy.Zavěste, je obsazeno.

dead: The line has gone dead.Linka je hluchá., Vypadlo spojení. telefonní

cloud: Every cloud has a silver lining.Všechno zlé je pro něco dobré.

draw: draw the line betweenjasně rozlišovat v posuzování ap.

end: end of the linei přen. (naprostý) konec, hovor. konečná situace bez východiska ap.

během: během toho mezitím ap.meanwhile, někdy v té době (somewhere) along the line

běžící: běžící pásconveyor belt, celá linka assembly line

brusle: kolečkové bruslerollerskates, jednořadé Rollerblades, in-line skates

čára: plná čáracontinuous line, silniční též solid line

čára: přerušovaná/čárkovaná/tečkovaná/čerchovaná čárabroken/dashed/dotted/dash-and-dot line

čára: sport. startovní čárastarting line

čára: mat. zlomková čáraline of fraction

čára: hraniční čáraboundary line

čekat: čekat ve frontěqueue, be queuing, AmE be lining up

dějový: dějová liniestory line

dělicí: dělicí čáradividing line

drát: dráty vysokého napětíhigh-voltage power lines

fronta: stát ve frontě na cobe queueing (up) for sth, be in a queue, AmE stand in line

hranice: na hranici/pod hranicí chudobybelow/on the poverty line/level

hraniční: hraniční čáraborderline, boundary line

kolečkový: kolečkové brusleroller skates, jednořadé in-line skates

linka: tech. výrobní/montážní/balicí linkaproduction/assembly/packaging line

nahodit: nahodit (udici)cast the (fishing) line

papír: linkovaný/čtverečkovaný papírlined/squared paper

plný: dopr. plná čára na silnicisolid line

pomezní: pomezní čárasport. sideline, hraniční boundary line

prádlo: šňůra na prádloclothesline, washing line

přerušovaný: přerušovaná čárabroken/dashed line

různoběžka: různoběžkyintersecting lines

řádek: výp. příkazový řádekcommand line

řadový: tech. řadový motorstraight/in-line engine

sázka: být v sázcebe at stake/at risk/hovor. on the line

sériový: sériová výrobaseries/serial/assembly-line production

služba: zabit při výkonu službykilled in the line of duty

startovní: startovní pistole/výstřel/čárastarting pistol/shot/line

střídání: sport. (hokejové) střídánícelé řady line change, pobyt hráče na ledě shift

šňůra: šňůra na prádloclothesline, washing line

trasa: trasa metraBrE underground/AmE subway line

útočný: sport. útočná řadaforward/attacking/v americkém fotbalu offensive line