Hlavní obsah

line up

Vyskytuje se v

čekat: čekat ve frontěqueue, be queuing, AmE be lining up

vystát: vystát frontu na cohl. BrE queue, AmE stand in line, line up for sth

řada: postavit se do řadyutvořit řadu form a line, line up, do fronty join the queue/AmE line

srovnat se: srovnat se do řadyline up, form a line

stavět se: stavět se do fronty lidéBrE queue/AmE line up