Hlavní obsah

čekat

Nedokonavé sloveso

  1. (očekávat) na koho/co wait for sb/sthform. await sb/sthNa koho čekáte?Who are you waiting for?Čekám, až přijde.I am waiting for him to come.nechat koho čekatkeep sb waiting., hovor. have sb cooling his heelsčekat ve frontěqueue, be queuing, AmE be lining up
  2. (předpokládat) expect, be expecting sb/sth(předjímat) anticipateA co jsi čekal?What else did you expect?
  3. (dítě ap.) be expecting (a baby), be pregnantform., zast. be with child
  4. (odkládat něco) s čím hold off, wait(odkládat) postpone sth

Vyskytuje se v

nechat: nechat koho čekatkeep sb waiting, hovor. have sb cooling his heels, odložením na jindy put sb off, stand up

rodina: čekat rodinube in a family way, be expecting a child

mít: Měl jsi to čekat!You should have expected that!

než: Než tady čekat, půjdu sám.I'll go alone rather than wait.

: Čekám tu už hodinu.I've been waiting here for an hour.

věčnost: Čekám tady věčnost.I've been waiting here for ages.

soudný: čekat až do soudného dnewait till kingdom come

compliment: čekat na poklony předstíranou sebekritikou ap.fish for compliments

have: čekat dítěbe having a baby

wait: nechat koho čekatkeep sb waiting

be: Na koho čekáte?Who are you waiting for?

disposed: Moc se mi nechtělo čekat.I wasn't disposed to wait.

except: Nedá se dělat nic jiného než čekat.Nothing more to do except wait.

expect: Co čekáš, že udělám?What do you expect me to do?

in: Čeká tě překvapení.You are in for a surprise.

keep: Nenechávej ho čekat.Don't keep him waiting.

long: Čekal jsem mnohem déle.I waited much longer.

might: Jak asi čekáte ...As you might expect ...

outside: Čekal před obchodem.He waited outside the shop.

remain: Tyto otázky ještě čekají na zodpovězení.These questions remain to be answered.

till: Musí čekat až do pondělka.He has to wait till Monday.

yet: Na vítězství stále ještě čeká.He has yet to win.

čekat: nechat koho čekatkeep sb waiting., hovor. have sb cooling his heels