Hlavní obsah

čekat

Nedokonavé sloveso

  1. (očekávat) na koho/co wait for sb/sthform. await sb/sthNa koho čekáte?Who are you waiting for?Čekám, až přijde.I am waiting for him to come.nechat koho čekatkeep sb waiting., hovor. have sb cooling his heelsčekat ve frontěqueue, be queuing, AmE be lining up
  2. (předpokládat) expect, be expecting sb/sth(předjímat) anticipateA co jsi čekal?What else did you expect?
  3. (dítě ap.) be expecting (a baby), be pregnantform., zast. be with child
  4. (odkládat něco) s čím hold off, wait(odkládat) postpone sth

Vyskytuje se v

nechat: nechat koho čekatkeep sb waiting

rodina: čekat rodinube in a family way, be expecting a child

mít: Měl jsi to čekat!You should've expected that!

než: Než tady čekat, půjdu sám.I'll go alone rather than wait.

: Čekám tu už hodinu.I've been waiting here for an hour.

věčnost: Čekám tady věčnost.I've been waiting here for ages.

soudný: čekat až do soudného dnewait till kingdom come

compliment: fish for complimentsčekat na poklony předstíranou sebekritikou ap.

have: be having a babyčekat dítě

long: be long in comingnechat na sebe (dlouho) čekat dlouho nenastat

wait: keep sb waitingnechat koho čekat

be: Who are you waiting for?Na koho čekáte?

disposed: I wasn't disposed to wait.Moc se mi nechtělo čekat.

except: Nothing more to do except wait.Nedá se dělat nic jiného než čekat.

expect: What do you expect me to do?Co čekáš, že udělám?

in: You are in for a surprise.Čeká tě překvapení.

keep: Don't keep him waiting.Nenechávej ho čekat.

long: I waited much longer.Čekal jsem mnohem déle.

long: The war wasn't long in coming.Válka na sebe nedala dlouho čekat.

might: As you might expect ...Jak asi čekáte ...

outside: He waited outside the shop.Čekal před obchodem.

remain: These questions remain to be answered.Tyto otázky ještě čekají na zodpovězení.

till: He has to wait till Monday.Musí čekat až do pondělka.

up: They are up for review.Teprve čekají na přezkoumání.

wait: Who are you waiting for?Na koho čekáte?

yet: He has yet to win.Na vítězství stále ještě čeká.