Hlavní obsah

soudný

Vyskytuje se v

dvůr: courtsoudní dvůr

lékařství: forensic medicine, medical jurisprudencepráv. soudní lékařství

odluka: judicial separationsoudní odluka manželů

pře: lawsuit, legal disputepráv. soudní pře

příkaz: court orderpráv. soudní příkaz

řízení: (legal) proceedingspráv. soudní řízení

síň: courtroomsoudní síň

soudní: (European) Court of Justice(Evropský) soudní dvůr

spis: court files/recordssoudní spisy

vést: stíhat prosecute sb, proceed against sb, try sbvést soudní řízení proti komu

vyrovnání: judicial/out-of-court settlementpráv. soudní/mimosoudní vyrovnání

affiliation: práv. affiliation ordersoudní rozhodnutí o placení výživného

arrest: práv. arrest judgment(po)zastavit soudní řízení pro možné pochybení

civil: práv. civil litigationobčanský (soudní) spor

court: court costssoudní výlohy

custody: custody battle(soudní) spor o děti o opatrovnictví

examiner: medical examinersoudní lékař

expert: expert witnesssoudní znalec přizvaný

fight: (win a) legal fight for sthvyhrát soud/soudní spor o co

file: court filessoudní spisy/akta

forensic: forensic medicinesoudní lékařství

give: práv. give a rulingvydat (soudní) rozhodnutí

interim: interim injunctionprozatímní soudní zákaz/opatření do vyřešení sporu ap.

judgment: Judgment Daysoudný den

judicial: judicial proceedings/inquirysoudní jednání/vyšetřování

jury: petit jurymalá soudní porota 12 členů

justice: práv. court of justicesoudní dvůr

lawyer: defense lawyer(soudní) obhájce

legal: enforce sth by legal actionvynutit co soudní cestou

maintenance: práv. maintenance ordersoudní příkaz k vyživovací povinnosti

medicine: forensic medicinesoudní lékařství

possession: práv. possession ordersoudní výpověď (z bytu)

referee: práv. Official refereesoudce řešící odborné případy, soudní znalec v Anglii

review: judicial reviewsoudní přezkoumání rozsudku

sworn: sworn translatorsoudní překladatel

translator: sworn translatorsoudní překladatel

try: try a case of fraudvést soudní řízení ve věci podvodu

warrant: warrant to appear (in court)předvolání k soudu, soudní obsílka

soudný: Judgement Daysoudný den