Hlavní obsah

medicine [ˈmedɪsɪn or ˈmedsɪn]

Sloveso

Vyskytuje se v

dental: zubní lékařství, stomatologiedental medicine

faculty: Právnická/Lékařská/Pedagogická fakultathe Faculty of Law/Medicine/Education

forensic: soudní lékařstvíforensic medicine

medicine: soudní lékařstvíforensic medicine

quack: dryák pochybný lékquack medicine

fakulta: lékařská fakultathe Faculty of Medicine, Medical School, School of Medicine

lék: lék (jen) na předpisprescription only medicine, POM

lékařství: med. zubní lékařstvídental medicine, dentistry

medicína: doktor medicínymedical doctor, Doctor of Medicine

vrátit: vrátit to komu oplatit služburepay sb, za špatné pay sb back, get sb back, get one's own back on sb, retaliate against sb, settle with sb, oplatit stejnou give sb a taste of his own medicine, return like for like

zubní: med. zubní lékařstvídentistry, stomatology, dental medicine

léčit: Smích léčí.Laughter is the best medicine.