Hlavní obsah

forensic [fəˈrensɪk]

Přídavné jméno

  • forenzní, soudní, ohledací metody vyšetřování ap.forensic medicinesoudní lékařství

Vyskytuje se v

medicine: forensic medicinesoudní lékařství

lékařství: forensic medicine, medical jurisprudencepráv. soudní lékařství

forensic: forensicsforenzní vědy, soudní lékařství, soudní ohledání