Hlavní obsah

legal [ˈliːgəl]

Přídavné jméno

  1. práv.právní, právnický, soudnípráv. take legal actionpodat žalobu, podniknout právní krokyAmE legal agezletilost, plnoletost právnípráv. legal claimprávní nároklegal entityprávní subjektlegal personprávnická osobaenforce sth by legal actionvynutit co soudní cestoulegal capacityprávní způsobilost, způsobilost k právům a úkonůmlegal disabilitynezpůsobilost k právům a úkonům
  2. zákonný, legální, zákonem dovolený

Vyskytuje se v

proceeding: (soudní) řízení(legal) proceedings

adviser: právní/daňový poradcelegal/tax adviser

basis: právní základpráv. legal basis

bring: vznést obvinění proti komu, zažalovat koho, podat žalobu na kohobring charges/a legal action against sb

capacity: právní způsobilost, způsobilost k právním úkonůmpráv. legal capacity

dispute: právní sporpráv. legal dispute

division: právní oddělenílegal division

fight: vyhrát soud/soudní spor o co(win a) legal fight for sth

grant: poskytnout právní pomocgrant legal aid

legal: podat žalobu, podniknout právní krokypráv. take legal action

measure: právní opatřenílegal measures

pad: linkovaný blok hl. žlutýlegal pad

practitioner: právník provozující praxilegal practitioner

representative: zákonný zástupcepráv. legal representative

section: právní oddělenílegal section

fikce: práv. právní fikcefiction of law, legal fiction

klička: právnické kličkylegal dodges

osoba: práv. právnická osobalegal/juridical/artificial person, korporátní subjekt corporate body, body corporate

právní: právní nároklegal claim

právnický: práv. právnická osobalegal/juridical/artificial person

pře: práv. soudní přelawsuit, legal dispute

překážka: práv. zákonná překážkalegal barrier

případ: právní případlegal case

řád: práv. právní/trestní řádlegal/penal code

řízení: práv. soudní řízení(legal) proceedings

sbírka: práv. sbírka zákonůhl. BrE statute book, zákoník (legal) code

soudní: soudní řízeníjudicial/legal proceedings

svátek: státní/státem uznaný svátekpublic/BrE bank/AmE national/AmE legal holiday

úkon: práv. právní úkonlegal act, hl. majetkový ap. legal transaction

výraz: ling. odborný/lékařský/právnický výraztechnical/medical/legal term

zákon: sbírka zákonůhl. BrE statute book, legal code

zákonný: zákonný zástupcenext friend, legal representative

zástupce: zákonný zástupcelegal representative, nezletilého u soudu next friend

způsobilost: právní způsobilost, způsobilost k právním úkonůmlegal capacity

žaloba: podat žalobu na koho pro cosue sb, press charges, file a suit, bring a lawsuit, take legal action against sb for sth

právník: poradit se s právníkemconsult a lawyer, take legal advice

action: žaloba, právní kroky(legal) action