Hlavní obsah

legally [ˈliːgəlɪ]

Vyskytuje se v

proceeding: (legal) proceedings(soudní) řízení

adviser: legal/tax adviserprávní/daňový poradce

basis: práv. legal basisprávní základ

binding: práv. legally bindingprávně závazný

bring: bring charges/a legal action against sbvznést obvinění proti komu, zažalovat koho, podat žalobu na koho, zahájit řízení s kým

capable: práv. legally capableprávně způsobilý

capacity: práv. legal capacityprávní způsobilost, způsobilost k právním úkonům

defensible: legally defensibleprávně obhajitelný

dispute: práv. legal disputeprávní spor

division: legal divisionprávní oddělení

grant: grant legal aidposkytnout právní pomoc

incompetent: (legally) incompetent person(právně) nezpůsobilá osoba

legal: práv. take legal actionpodat žalobu, podniknout právní kroky

legally: legally bindingprávně závazný

measure: legal measuresprávní opatření

pad: legal padlinkovaný blok hl. žlutý

practitioner: legal practitionerprávník provozující praxi

representative: práv. legal representativezákonný zástupce

section: legal sectionprávní oddělení

fikce: fiction of law, legal fictionpráv. právní fikce

klička: legal dodgesprávnické kličky

osoba: legal/juridical/artificial person, korporátní subjekt corporate body, body corporatepráv. právnická osoba

právně: legally bindingprávně závazný

právní: legal claimprávní nárok

právnický: legal/juridical/artificial personpráv. právnická osoba

pře: lawsuit, legal disputepráv. soudní pře

překážka: legal barrierpráv. zákonná překážka

případ: legal caseprávní případ

řád: legal/penal codepráv. právní/trestní řád

řízení: (legal) proceedingspráv. soudní řízení

sbírka: hl. BrE statute book, zákoník (legal) codepráv. sbírka zákonů

soudní: judicial/legal proceedingssoudní řízení

svátek: public/BrE bank/AmE national/AmE legal holidaystátní/státem uznaný svátek

úkon: legal act, hl. majetkový ap. legal transactionpráv. právní úkon

výraz: technical/medical/legal termling. odborný/lékařský/právnický výraz

zákon: hl. BrE statute book, legal codesbírka zákonů

zákonný: next friend, legal representativezákonný zástupce

zástupce: legal representative, nezletilého u soudu next friendzákonný zástupce

způsobilost: legal capacityprávní způsobilost, způsobilost k právním úkonům

způsobilý: legally competent to do sth/capable of sth, plně, věkem sui jurisprávně způsobilý

žaloba: sue sb, press charges, file a suit, bring a lawsuit, take legal action, bring a legal/an action against sb for sthpodat žalobu na koho pro co

právník: consult a lawyer, take legal adviceporadit se s právníkem

action: (legal) actionžaloba, právní kroky