Hlavní obsah

právně

Příslovce

  • legallyprávně závaznýlegally binding

Vyskytuje se v

institut: (právní) institutzavedený systém ap. institute, soubor norem institutes

fikce: práv. právní fikcefiction of law, legal fiction

moc: práv. nabýt právní mocicome into force

pracovně: práv. pracovně právní vztahlabour-law relation

právní: právní nároklegal claim

právní: právní úkonlegal act

právní: právní zástupcecounsel, právník obecně lawyer, AmE attorney, u vyšší instance BrE barrister, nižší instance solicitor

případ: právní případlegal case

řád: práv. právní/trestní řádlegal/penal code

úkon: práv. právní úkonlegal act, hl. majetkový ap. legal transaction

zástupce: práv. právní zástupcecounsel, právník obecně lawyer, nižší instance BrE solicitor, vyšší instance BrE barrister, AmE attorney, obhájce defence counsel, obhájce ex offo public defender

způsobilost: právní způsobilost, způsobilost k právním úkonůmlegal capacity

způsobilý: právně způsobilýlegally competent to do sth/capable of sth, plně, věkem sui juris