Hlavní obsah

případ

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (jednotlivý jev) case(příklad) example, eventv daném/takovém případěin a given/such a caseV mém případě ...In my case ...případ od případu lišit se ap.from case to case
  2. (záležitost) caseprávní případlegal casemed. akutní případacute case
  3. (výskyt) occurrence(jeden konkrétní) instance, casev tomto případěin this case/instance
  4. (událost) event(nehoda ap.) incident, episode
  5. (možnost) case, event(uality)v případě potřebyif needed, in case of needv případě, žein case that, práv. in the event thatv případě nutnostiif necessary, in case of necessityv každém případěin any case, by all meansv žádném případěon no account, by no means, hovor. no waypro všechny případy, jen pro případ pro jistotujust in case

Vyskytuje se v

každý: v každém případěin any case, rozhodně by all means

naléhavý: naléhavý případemergency

nejlepší: při nejlepším, v nejlepším případěunder the best of conditions, at (the) best

nutnost: v případě nutnostiin case of necessity/need/urgency, if necessary

opačný: v opačném případěin the opposite case, pokud to nenastane failing that, jinak otherwise

pro: jen pro případ (že)just in case

prodlení: v případě prodleníin case of delay

žádný: v žádném případězamítnutí no way, that's out of the question, za žádných okolností on no account ..., in no case

nejasnost: v případě nejasnostíin case of doubts

řada: v řadě případůin many cases

krajní: v krajním případěin extreme cases, jako poslední možnost as a last resort, in the last resort, v krajní nouzi in extremis

apart: zvláštní případ, výjimkacase apart

applicable: kde lze uplatnit, v příslušných případech, pokud se vztahujewhere applicable

case: beznadějný případ o člověkua hopeless case

chance: v případě, že něco vyjde ap., kdyby náhodouon the chance

dead: propadák, zklamání co nenaplní očekávání, beznadějný případ nešika, kdo se něco nemůže naučit ap., ekon. čistá ztráta bez jakékoli kompenzacedead loss

death: pojištění pro případ smrti/úmrtídeath insurance

disaster: pomoc v případě pohromydisaster relief

doubt: V případě pochybností..., Pokud si nejste jistí/jistý...When in doubt...

event: v každém případě, na každý pádat all events

hear: projednávat případ, mít slyšení ve věcihear a case

instance: v tomto případěin this instance

just: kdyby náhodou, jen pro případjust in case

no: v žádném případě, ani za nicno way

precaution: pro případ čeho, preventivně, pro jistotuas a precaution against sth

prima facie: evidentní/jasný případ právnípráv. prima facie case

provision: připravit se na co, učinit opatření/zajistit se pro případ čehomake provision for sth

refer: postoupit případ soudurefer a case to the court

referee: soudce řešící odborné případy, soudní znalec v Angliipráv. Official referee

scenario: v nejhorším případě, přinejhoršímin the worst-case scenario

sense: vůbec ne, v žádném případěin no sense

so: být (tomu) tak, být ten případ jak bylo naznačeno dřívebe so

standard: Co se v takových případech obvykle dělá?What is the standard thing to do in such cases?

textbook: učebnicový případ/příkladtextbook case/example

unemployment: pojištění pro případ nezaměstnanostiunemployment insurance

weak: případ s nedostatečnými důkazy proti obviněnémupráv. weak case

absolutely: Rozhodně ne., V žádném případě.Absolutely not!

unconnected: Tyto případy nemusí mít žádnou spojitost.These cases may be unconnected.

případ: případ od případu lišit se ap.from case to case