Hlavní obsah

opačný

Přídavné jméno

  1. (protilehlý) opposite(obrácený) inverse(proces ap.) reverse(d)opačného pohlavíof the opposite sexopačným směremin the opposite direction
  2. (protikladný) contrary(názor ap.) opposite(jsoucí v protikladu) opposingJsem opačného názoru.I am of the opposite opinion.v opačném případěin the opposite case, (pokud to nenastane) failing that, (jinak) otherwise

Vyskytuje se v

pohlaví: of the opposite sexopačného pohlaví

směr: in a different/the opposite directionjiným/opačným směrem

strana: go in the opposite directionjít na opačnou stranu

across: across the streetpřes ulici, na opačné straně ulice

opačný: of the opposite sexopačného pohlaví