Hlavní obsah

across [əˈkrɒs]

Předložka

  1. přes co, napříč čeho, čím místně
  2. sth na opačné/druhé straně čeho, from sth naproti koho/čehoacross the streetpřes ulici, na opačné straně uliceHe sat down across from Michael.Sedl si naproti Michalovi.
  3. sth na, po celém čem, přes celý co obličej ap.

Vyskytuje se v

board: všeobecný, (celo)plošný, obecnýacross the board

breadth: křížem krážem, široko daleko, po celé ploše čeho(across) the length and breadth of sth

country: mimo hlavní trasy, po okreskách vyhýbaje se velkým městůmacross country

put across, put over: přesvědčivě vyložit/podat, vysvětlit, objasnit co tak, že je pochopeno či přijatoput sth across/over

shot: varování komu, výstraha komua shot across the bow of sb

swim: sth přeplavat coswim (across)

way: hned naproti, přes uliciacross the way

clear: přes celý státclear across the state

fly: přeletět cofly across

objevit: náhodou objevit co narazit nacome across sth

obloha: na/po oblozein/across the sky

přes, přese: most přes řekubridge over/across the river

facka: dát komu fackuslap sb in/across the face

narazit: Narazil jsem na dvě chyby.I came across two errors.

potkat (se): náhodou potkat kohomeet sb by chance, run into sb, come across sb

utéct: Utekli za hranice.They fled across the border.

půda: padnout na úrodnou půdumyšlenka ap. get across, být přijat be taken on board

across: přes ulici, na opačné straně uliceacross the street

daleký: sport. skok dalekýlong jump, AmE broad jump

nastejno: vyjít nastejnocome to the same thing, be as broad as it is long

široký: široký pojembroad term

úsměv: široký/ironický úsměvbroad/ironical grin

broad: velice obecně popsat, vylíčit ap.with broad strokes

broad bean: boby, semena bobubroad beans

daylight: za bílého dne něco provést ap.in broad daylight