Hlavní obsah

fly [flaɪ]

Podstatné jméno-ie-

  1. zool.moucha, muškaflesh flymasařka
  2. muška rybářská návnada

Slovesopt flew, pp flown

  1. letět/létat pták, letadlo ap.fly away/offuletět/odletětfly inpřiletětno fly listseznam lidí, kteří nesmí být vpuštěni do letadla
  2. sth řídit, pilotovat co letadlo, letět s čím jako pilotfly hands offletět bez (držení) řízenífly a kitepouštět drakafly acrosspřeletět co
  3. sb/sth to sth letecky dopravit, poslat letecky koho/co kam zásoby ap.
  4. fly (about) vlát, poletovat vlasy ve větru ap.
  5. sth vztyčit, vyvěsit co vlajkube flyingvlát vlajkafly posternačerno vylepený plakátfly-postingvylepování načerno, černé vylepování plakátů
  6. fly in all directionsrozletět se, roztříštit se, rozprsknout se na kousky
  7. fly around kolovat pomluvy, fámy ap.

Vyskytuje se v

crow: as the crow fliesvzdušnou čarou

face: fly in the face of sthzcela protiřečit, naprosto odporovat čemu, být v naprostém rozporu s čím pravidly ap.

flag: fly the flaghájit své barvy své země ap.

fly: fly (about)vlát, poletovat vlasy ve větru ap.

fur: the fur flyingpovyk, dusno, spory, hádka

kite: fly a kitepouštět draka, přen. zkoušet reakci veřejnosti, prosazovat návrh(y) jen na zkoušku, zveřejnit pokusnou nabídku pro zjištění zájmu

nest: fly the nestvyletět z hnízda děti

ointment: fly in the ointmentháček, zádrhel, vada na kráse kdo či co brání úspěšnému průběhu

spark: sparks flyatmosféra je napjatá, jiskří to při hádce ap.

aerobatic: let. aerobatic flyingakrobatické létání, letecká akrobacie

agaric: fly agaricmuchomůrka červená

Dutchman: Flying DutchmanBludný Holanďan

fly: flesh flymasařka

flying: voj. flying bombletounová střela

instrument: fly on instrumentsletět jen podle přístrojů

lord: Lord of the Flieskníže pekelný, Belzebub, Satan

object: Unidentified Flying Objectneidentifikovaný létající předmět, UFO

rage: fly into a ragerozzuřit se

saucer: flying saucerlétající talíř

dodge: He had to dodge flying stones.Musel uhýbat létajícím kamenům.

unidentified: unidentified flying objectneidentifikovaný létající předmět, UFO

čára: hovor. as the crow flies, by the most direct routevzdušnou čarou

drak: fly a kitepouštět draka

létající: flying saucer, házecí, hračka Frisbeelétající talíř

letmý: flying startletmý start

muchomůrka: fly agaric, fly amanita, scarlet flycapbot. muchomůrka červená

pouštět: fly a kitepouštět draka

rozpor: be contrary to sth, porušovat form. contravene sth, fakta ap. be at variance with sth, výrok ap. contradict sth, be in contradiction to sth, odporovat si be inconsistent with sth, příčit se go against sth, a vyvracet belie, mít opačný účinek run counter to sth, naprosto odporovat fly in the face of sthbýt v rozporu s čím

start: standing/flying startpevný/letmý start

talíř: flying saucer, házecí, hračka Frisbeelétající talíř

tse-tse: tsetse flymoucha tse-tse

vzduch: vybouchnout blow up, být vymrštěn go flyingvyletět do vzduchu

vzdušný: as the crow fliesvzdušnou čarou

vztek: get angry/mad with sb, see red, fly into a rage, hovor. get one's dander updostat vztek na koho

létat: These birds don't fly.Tito ptáci nelétají.

letět: I must fly/run.přen. Musím letět.

odtáhnout: fly southodtáhnout na jih ptáci

poklopec: Your fly is open.Máš otevřený poklopec.

překonat: You must overcome your fear of flying.Musíš překonat strach z létání.

přeletět: fly over the handlebarspřeletět přes řídítka

rozepnutý: Your fly is open.Máš rozepnutý poklopec.

sletět: The bird flew down from the tree.Pták sletěl ze stromu.

strach: overcome one's fear of flyingpřekonat strach z létání

vysoko: fly high/higherletět vysoko/výš(e)

zaletět: I fly to New York now and then.Zaletím si občas do New Yorku.

zmocnit se: Panic overtook him., He flew into panic.Zmocnila se ho panika.

zuřit: He flew into a rage., He went furious.Začal zuřit.

bludný: Flying DutchmanBludný Holanďan

háj: Get stuffed., Go fly a kite., AmE, hovor. Take a walk!, vypadni Butt out!Jdi do háje!

kuře: He wouldn't hurt a fly.Neublížil by ani kuřeti.

pochod: bez zastavení se do sth on the hoof, při jiné činnosti do sth on the fly, as you go alongdělat co za pochodu

šípek: Go fly a kite.Jdi s tím k šípku.

vletět: vyjet na fly at sb, chtít vynadat ap. dash in to dress sb downvletět na koho

vyletět: hovor. throw a fit, fly into a rage, hovor. hit the roof, BrE do one's nutmálem vyletět z kůže rozčílením

žerď: (flown) at half-mast/staffna půl žerdi vlajka

colour: with flying coloursúspěšně, vítězně, hladce, bez zaváhání udělat zkoušku ap.