Hlavní obsah

překonat

Dokonavé sloveso

  1. (přemoci) koho/co overcome, surmount(zažehnat) fight off(dostat se přes) get over(urazit vzdálenost) cover sthMusíš překonat strach z létání.You must overcome your fear of flying.překonat nemocfight off an illnesspřekonat velkou vzdálenostcover a large distancepřekonat rychlost zvukubreak the sound barrier
  2. (potlačit - pocity ap.) co fight down, hold back, swallow sthpřekonat vztekfight down the anger
  3. (předčit) koho/co surpass, exceed, outdo, outmatch, outstrip sb/sthpřekonat očekávánísurpass expectationspřekonat rekordbreak a record

Vyskytuje se v

krize: překonat kriziovercome a crisis

překážka: překon(áv)at překážkyovercome obstacles

rekord: zlomit/překonat rekordbreak the record

strach: překonat strach z létáníovercome one's fear of flying

úskalí: překonat úskalíovercome the difficulties/obstacles

všichni, všechny, všechna: překonat všechna očekáváníexceed all expectations

deadlock: dostat se z patové situace, překonat mrtvý bod při jednáníchbreak the deadlock

exceed: překonat všechna očekáváníexceed all expectations

excel: překonat/překonávat seexcel osf

sound barrier: překonat rychlost zvukubreak the sound barrier

surpass: překonat se, překonávat se mimořádným výkonemsurpass osf

will: přemoci se, přimět se k čemu, překonat se a udělat co silou vůlewill osf to do sth

record: překonat rekordbreak the record

překonat: překonat nemocfight off an illness