Hlavní obsah

překonaný

Vyskytuje se v

krize: překonat kriziovercome a crisis

překonat: překonat nemocfight off an illness

překážka: překon(áv)at překážkyovercome obstacles

rekord: zlomit/překonat rekordbreak the record

strach: překonat strach z létáníovercome one's fear of flying

úskalí: překonat úskalíovercome the difficulties/obstacles

všichni, všechny, všechna: překonat všechna očekáváníexceed all expectations

deadlock: dostat se z patové situace, překonat mrtvý bod při jednáníchbreak the deadlock

exceed: překonat všechna očekáváníexceed all expectations

excel: překonat/překonávat seexcel osf

sound barrier: překonat rychlost zvukubreak the sound barrier

surpass: překonat se, překonávat se mimořádným výkonemsurpass osf

will: přemoci se, přimět se k čemu, překonat se a udělat co silou vůlewill osf to do sth

record: překonat rekordbreak the record