Hlavní obsah

strach

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (bázeň) z čeho fear of sth(zděšení) scare, frightform. dismaypřekonat strach z létáníovercome one's fear of flyingmít strach z koho/čehobe afraid/scared of sb/sthnahánět komu strachscare sbdostat strachget scared
  2. (obava) worry(úzkost) anxiety(zlá předtucha) apprehensionMám o něj strach.I am worried about him.

Vyskytuje se v

mít: be afraid of sb/sthmít strach z koho/čeho

nahnat: make sb afraid, vyděsit scare, frighten sb, give sb a frightnahnat komu strach

panický: panic, velké obavy dreadpanický strach

žádný: (Have) no fear!Žádný strach!

dostat: get scared, become afraid, hovor. get cold feet, lose one's nervedostat strach

klepat se: shiver with fearklepat se strachy

neznámo: fear of the unknownstrach z neznáma

podělat se: It scared the shit out of me.Málem jsem se z toho podělal strachy.

překonat: You must overcome your fear of flying.Musíš překonat strach z létání.

stísněný: fear of confined spacesstrach ze stísněných prostor

výška: be afraid of heightsmít strach z výšek

z, ze: out of fearze strachu

afraid: be afraid of sb/sthbát se, obávat se koho/čeho, mít strach z koho/čeho

fearful: be fearful of sthobávat se čeho, mít strach z čeho

fright: give sb a frightvystrašit, vyděsit koho, nahnat strach komu

horror: have a horror of sthmít hrůzu, mít velký strach z čeho

instil: instil fear in sb(postupně) nahnat strach komu

intimidated: feel/be intimidated by sb/sthmít strach z koho/čeho

jitters: have the jittersbýt vynervovaný/nervózní, mít nahnáno/plné kalhoty/trému, být podělaný strachy/vyklepaný

jumpy: get jumpydostat strach, znervóznět

of: be scared of sb/sthbát se, mít strach z koho/čeho

panicky: feel panickymít panický strach, být vyděšený

scared: be scared of sb/sthbát se koho/čeho, mít strach z koho/čeho

shriek: give a shriek of fearvyjeknout strachem

tremble: tremble with feartřást se strachem

fear: tremble with feartřást se strachem

shake: She was shaking with fear.Třásla se strachem.

squeal: give a squeal of fearstrachem vyjeknout

strach: be afraid/scared of sb/sthmít strach z koho/čeho