Hlavní obsah

fear [fɪə]

Vyskytuje se v

instil: (postupně) nahnat strach komuinstil fear in sb

shriek: vyjeknout strachemgive a shriek of fear

tremble: třást se strachemtremble with fear

myself: Já sám se toho bojím.I fear it myself.

shake: Třásla se strachem.She was shaking with fear.

squeal: strachem vyjeknoutgive a squeal of fear

obava: vyvolat obavy z čehoraise/provoke/cause fears, raise the spectre of sth

rozptýlit: rozptýlit obavydispel fears, put/lay fears to rest

vyvolat: vyvolat obavy z čehoraise/provoke/cause fears, raise the spectre of sth

žádný: Žádný strach!(Have) no fear!

domyslet: Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.I fear to think of what might happen.

klepat se: klepat se strachyshiver with fear

neznámo: strach z neznámafear of the unknown

obávat se: obávat se nejhoršíhofear the worst

překonat: Musíš překonat strach z létání.You must overcome your fear of flying.

stísněný: strach ze stísněných prostorfear of confined spaces

strach: překonat strach z létáníovercome one's fear of flying

z, ze: ze strachuout of fear

fear: ze strachu, žefor fear of sth