Hlavní obsah

z, ze

Předložka

  1. (zevnitř) čeho out of sth(od) from sthVytáhl to z tašky.He took it out of the bag.vystoupit z autaget out of the carVyskočil z okna.He jumped out of the window.Odjel z města.He left the town.
  2. (místa ap.) from sth(ze země, mimo ap.) offz místa na místofrom place to placez ptačí perspektivyfrom bird's eye view
  3. (shora dolů) from(dolů po) down sth(pryč z) offSpadl ze schodů.He fell down the stairs.Spadla z kola.She fell off her bike.
  4. (původ) from(vznik) out ofJsem z Brna.I am from Brno.z různých zdrojůfrom various (re)sources
  5. (zhotovený ap.) (made) (out) of(ne při složení z částí) fromvíno vyrobené z hroznůwine made from grapessrub udělaný z kládcabin made of logs
  6. (o zdroji užitku) fromA co z toho?And what's the use (of it)?
  7. (východiska) of, fromNic z toho nebude.Nothing will come of it.
  8. (časově) fromZe začátku jsem myslel ...At the beginning I thought ...
  9. (část celku) of(výběr) fromjeden z mnohaone of many
  10. (pohnutky) out of(původce, příčina) ofze strachuout of fearstrach z neznáméhofear of the unknownjen z legracejust for fun