Hlavní obsah

tremble [ˈtrembəl]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

fear: tremble with feartřást se strachem

with: He was trembling with anger.Třásl se hněvem.

dojetí: Her voice trembled with emotion.Hlas se jí chvěl dojetím.

pomyšlení: tremble to think ..., dread to think ...třást se při pomyšlení ...

třást se: His voice trembled.Hlas se mu třásl.

tremble: tremble with feartřást se strachem