Hlavní obsah

trembling [ˈtremblɪŋ]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

tremble: tremble with feartřást se strachem

tremble: tremble to thinktřást se při pomyšlení

fear: tremble with feartřást se strachem

tremble: The earth trembled.Země se zachvěla.

with: He was trembling with anger.Třásl se hněvem.

pomyšlení: třást se při pomyšlení ...tremble to think/at the thought of ..., dread to think ...

dojetí: Hlas se jí chvěl dojetím.Her voice trembled with emotion.

třást se: Hlas se mu třásl.His voice trembled.