Hlavní obsah

dojetí

Podstatné jméno, rod střední

  • (pohnutí mysli) emotionHlas se jí chvěl dojetím.Her voice trembled with emotion.

Vyskytuje se v

dojetí: Hlas se jí chvěl dojetím.Her voice trembled with emotion.

dojmout: Byli hluboce dojati.They were deeply moved.

ubránit se: Nemohu se ubránit dojmu ...I can't help thinking ...

trip: (za)jet, dojet kammake the trip to sth

journey: Šťastnou cestu., Dobře dojeďte.Have a safe journey.

safe: Dobře dojeď(te).Have a safe journey.

undoing: Pití ji zničilo., Na pití dojela.Drink was her undoing.

dojet: Na to dojedeš.It'll be your undoing., It'll cost you dear.