Hlavní obsah

dojetí

Podstatné jméno, rod střední

  • (pohnutí mysli) emotionHlas se jí chvěl dojetím.Her voice trembled with emotion.

Vyskytuje se v

dojet: Na to dojedeš.It'll be your undoing., It'll cost you dear.

dojmout: Byli hluboce dojati.They were deeply moved.

ubránit se: Nemohu se ubránit dojmu ...I can't help thinking ...

trip: make the trip to sth(za)jet, dojet kam

journey: Have a safe journey.Šťastnou cestu., Dobře dojeďte.

safe: Have a safe journey.Dobře dojeď(te).

undoing: Drink was her undoing.Pití ji zničilo., Na pití dojela.